logo

Carlotta - the museum database

Vattenförsörjning (312) :: 312

Object description
Vattentillgångar (ex. källor, brunnar, regnvattensamlande); Vatten med särskilda egenskaper (ex. mineralvatten); Vattenverk (ex. dammar, reservoarer, sedimenteringsbassänger); Transport av vatten (ex. behållare, ledningar, akvedukter, kanaler); Bevattnings- och dräneringsanläggningar; Vattenförsörjningssystemens byggnad, underhåll; Regelverk och lagstiftning;
OCM-kod
312
Visat namn
Vattenförsörjning (312)
Beskrivning
Vattentillgångar (ex. källor, brunnar, regnvattensamlande); Vatten med särskilda egenskaper (ex. mineralvatten); Vattenverk (ex. dammar, reservoarer, sedimenteringsbassänger); Transport av vatten (ex. behållare, ledningar, akvedukter, kanaler); Bevattnings- och dräneringsanläggningar; Vattenförsörjningssystemens byggnad, underhåll; Regelverk och lagstiftning;
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Utnyttjande av naturtillgångar (310) :: 310