logo

Carlotta - the museum database

Träbearbetning (322) :: 322

Object description
Sätt att torka virke; bearbetningsteknik (ex. skära, hugga, hyvla, glödrita, böja); behandling av särskilda material (ex. kokosnöt, bambu, kalebass, näver); bruk av särskild utrustning; ytbehandling (ex. bona, lackera); träslöjd, hantverks- och industriell (ex. tunnbinderi, finsnickeri); tillverkning av möbler av trä och andra material; yrkesutövare och organisation; träprodukter som ej kan föras till andra klasser;
 • Klassifikation OCM (smal) (8 165)
 1. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:541
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 1, Sverige
  Time:
  1964, 1964-11-04
  Person:
  Arkitekturfoto, Ingvar, Tage, Residenset (Göteborg)
 2. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:542
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 1, Sverige
  Time:
  1964, 1964-11-04
  Person:
  Arkitekturfoto, Ingvar, Tage, Residenset (Göteborg)
 3. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:582
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 1, Sverige
  Time:
  1964, 1964-11-04
  Person:
  Ingvar, Tage, Residenset (Göteborg)
 4. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:589
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 1, Sverige
  Time:
  1964, 1964-11-04
  Person:
  Ingvar, Tage, Residenset (Göteborg)
 5. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:590
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 1, Sverige
  Time:
  1964, 1964-11-04
  Person:
  Ingvar, Tage, Residenset (Göteborg)
 6. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:603
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 1, Sverige
  Time:
  1964, 1964-11-04
  Person:
  Ingvar, Tage, Residenset (Göteborg)
 7. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:604
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 1, Sverige
  Time:
  1964, 1964-11-04
  Person:
  Ingvar, Tage, Residenset (Göteborg)
 8. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:629
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 1, Sverige
  Time:
  1964, 1964-11-04
  Person:
  Ingvar, Tage, Residenset (Göteborg)
 9. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:981
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Fattighusån, Göteborg, Heden, Stampen, Sverige
  Time:
  1947
 10. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1814
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 11. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1815
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 12. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1816
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 13. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1817
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 14. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1818
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 15. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1819
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 16. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1820
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 17. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1822
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 18. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1823
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 19. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1824
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 20. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1825
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 21. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1826
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 22. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1827
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 23. Thumbnail
  bild
  Objekt: Fotou.nr:0:1828
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Österhedsgatan 18, Sverige, Utby
  Time:
  1950
 24. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:56
  Sakord: skedskrapa, skinnverktyg, skrapa, träverktyg
  Location:
  Bohuslän, Orusts östra, Stala, Sverige
  Time:
  2001, neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 25. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:1665
  Sakord: Artefakt, dubbeleggad, skafthål
  Location:
  Sverige
  Time:
  1880, 2002-06-27, neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 26. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2342
  Sakord: kantyxa, yxa
  Location:
  okänd, Sverige
  Time:
  1892, 2002-06-19, 2013-06-03, äldre bronsålder (1700 f. Kr - 1100 f. Kr), bronsålder (1700 f. Kr - 500 f. Kr)
  Person:
  Damberg, Stina, Eriksson, Magdalena
 27. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:3024
  Sakord: holkyxa, yxa
  Location:
  Falköping, Sverige, Västergötland
  Time:
  1903, 2002-06-19, 2013-05-08, bronsålder (1700 f. Kr - 500 f. Kr), yngre bronsålder (1100 f. Kr - 500 f. Kr)
  Person:
  Damberg, Stina [2013], Eriksson, Magdalena
 28. Thumbnail
  Objekt: GAM:6352
  Sakord: avslagskrapa, saknas, skrapa
  Location:
  Danmark
  Time:
  1916, stenålder (12000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Krantwald, Aug
 29. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:7354
  Sakord: tunnackig slipad yxa, yxa
  Location:
  Locketorp, Locketorp by, Sverige, Vadsbo, Västergötland
  Time:
  1918, 2002-06-27, neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 30. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GAM:12596:1
  Sakord: avslagskrapa, skivskrapa, skrapa
  Time:
  2002-06-19, stenålder (12000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 31. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GAM:12596:2
  Sakord: avslagskrapa, skivskrapa, skrapa
  Time:
  2002-06-19, stenålder (12000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 32. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:27761
  Sakord: skivyxa, yxa
  Location:
  Bohuslän, Göteborg, Sverige, Torslanda, Tumledalen [Gabrielslycka], Västra Hising
  Time:
  1918, 2002-06-19, äldre stenålder (12000 f. Kr - 4000 f. Kr), hensbackakultur (10 000 f. Kr - 8000 f. Kr), mesolitikum (10 000 f. Kr - 4000 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 33. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:46774
  Sakord: båtar, ökstock [enligt gmallm:4069], stockbåt
  Location:
  Ängs Anhalt, Ängs by, Barkeryd, Småland, Sverige, Tveta, Valltorps göl
  Time:
  1916 [Historiska museet], 1940 [från hist till ark]
  Person:
  Stockbåtar
 34. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:59373
  Sakord: skivyxa, yxa
  Location:
  Bohuslän, Gossbydal, Göteborg, Röd, Sverige, Torslanda
  Time:
  1939, äldre stenålder (12000 f. Kr - 4000 f. Kr), hensbackakultur (10 000 f. Kr - 8000 f. Kr), mesolitikum (10 000 f. Kr - 4000 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 35. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:60418
  Sakord: avslagsskrapa, skivskrapa, skrapa
  Location:
  Bräcke, Göteborg, Lundby, Sverige
  Time:
  1937, 2002-06-26, stenålder (12000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 36. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmB:11366
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1935
  Person:
  Thulin, Otto, 1886-1959
 37. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmB:11367
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1935
  Person:
  Thulin, Otto, 1886-1959
 38. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmD:11746
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige, Tingstadsvassen
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert, 1886-1951
 39. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmD:11747
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige, Tingstadsvassen
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert, 1886-1951
 40. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmD:13368
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Larmgatan, Sverige, Västra Hamngatan
  Time:
  1955, 1955-06-21
  Person:
  Nilson, Allan T.
 41. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmD:13369
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Larmgatan, Sverige, Västra Hamngatan
  Time:
  1955, 1955-06-21
  Person:
  Nilson, Allan T.
 42. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmD:13370
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Larmgatan, Sverige, Västra Hamngatan
  Time:
  1955, 1955-06-21
  Person:
  Nilson, Allan T.
 43. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmD:13371
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Larmgatan, Sverige, Västra Hamngatan
  Time:
  1955, 1955-06-21
  Person:
  Nilson, Allan T.
 44. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmD:13372
  Sakord: bilder, fotografi, påsiktsbild
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Larmgatan, Sverige, Västra Hamngatan
  Time:
  1955, 1955-06-21
  Person:
  Nilson, Allan T.
 45. Thumbnail
  Objekt: GhmE:110
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Gullbergs Strandgata, Gullbergsvass, Kämpegatan, Sverige
  Person:
  Jonason, Aron, 1838-1914
 46. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:374
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Olivedal, Slottsskogen [nordöstra sidan], Sverige
  Time:
  1911
  Person:
  Göteborgs ålderdomshem, Jonason, Aron, 1838-1914
 47. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:2607
  Sakord: bilder, fotografi, målning, tavla
  Location:
  Göteborg, Majorna, Majornas 2 rote, nr 59, Sågens manbyggnad, Sverige, Vädersågen
  Time:
  1800-talet [början av, målningen]
  Person:
  Melin, Gustafva Elisabeth [?], Melin, Olof, 1763-1834
 48. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:3464
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Gröna Gatan 14 B & C, Majorna, Majornas 1 rote, nr 227 C [t.v.], Majornas 1 rote, nr 230 [t.h.], Majornas 1 rote, nr 234, Sverige, Timmermansgatan
  Person:
  Hisingsstads snickerifabrik
 49. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:5273
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Byggnaden för hantverkets & industrins historia, Göteborg, Lorensberg, Sverige
  Time:
  1923, 1942
  Person:
  Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934
 50. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:5277
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Byggnaden för hantverkets & industrins historia, Göteborg, Lorensberg, Sverige
  Time:
  1923, 1942
  Person:
  Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934
 51. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:5279
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Byggnaden för hantverkets & industrins historia, Göteborg, Lorensberg, Sverige
  Time:
  1923, 1942
  Person:
  Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934
 52. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:5366
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Byggnaden för kommunala avdelningar, Göteborg, Lorensberg, Sverige
  Time:
  1923, 1942
  Person:
  Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934
 53. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:5740
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Heden, Sverige
  Time:
  1923, 1942
  Person:
  Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934, Svenska brandskyddsföreningen
 54. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:5781
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Byggnaden för utlandssvenska avdelningen, Göteborg, Lorensberg, Sverige
  Time:
  1923-07-24, 1942
  Person:
  Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934
 55. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:6025
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Heden, Sverige
  Time:
  1923, 1942
  Person:
  Göteborgs korkfabrik, Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934
 56. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:6406
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Hallen för byggnadsmaterial samt kork-. borst-, etc., Heden, Sverige
  Time:
  1923, 1942
  Person:
  Forserums fabriker, Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934, Öström & Fischer, AB, Vålbergs fabriker
 57. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmPK:1063
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kaserntorget, Sverige, Telegrafverket
  Time:
  1909
  Person:
  Jansson, Adolf Teodor, Telegrafverket, Telegrafverket [nuv.]
 58. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmPK:1064
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kaserntorget, Sverige, Telegrafverket
  Time:
  1909
  Person:
  Jansson, Adolf Teodor, Telegrafverket
 59. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GhmR:20:3
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Krokslätt, Margretedal, Mölndalsvägen, Sverige
  Time:
  1931
  Person:
  Thulin, Otto, 1886-1959
 60. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GhmR:20:14
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Göteborg, Krokslätt, Margretedal, Mölndalsvägen, Sverige
  Time:
  1931
  Person:
  Thulin, Otto, 1886-1959