logo

Carlotta - the museum database

Byggteknik, Planering och Anläggning (330) :: 330

Object description
Allmänt om anskaffande av byggnadsmaterial samt om planering och genomförande av byggnation.
 • Klassifikation OCM (bred) (124)
 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:587
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 1, Sverige
  Person:
  Residenset (Göteborg)
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, ritning
  Identity:
  GhmB:12647
  Location:
  Carnegieska huset, Chalmerska huset, Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 11, Stadens 5 rote, nr 39, Sverige
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, ritning
  Identity:
  GhmB:12648
  Location:
  Carnegieska huset, Chalmerska huset, Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 11, Stadens 5 rote, nr 39, Sverige
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, ritning
  Identity:
  GhmB:12649
  Location:
  Carnegieska huset, Chalmerska huset, Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 11, Stadens 5 rote, nr 39, Sverige
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11742
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11743
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11744
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11745
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11749
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Hisingsbron, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11750
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11751
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11752
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11753
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11754
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11755
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:13298
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1955, 1955-04-25
  Person:
  Nilson, Allan
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:13689
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1956 [jan]
  Person:
  Nilson, Allan
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:13690
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1956 [jan]
  Person:
  Nilson, Allan
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:13691
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1956 [jan]
  Person:
  Nilson, Allan
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:13692
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1956 [jan]
  Person:
  Nilson, Allan
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:13820
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1956 [april]
  Person:
  Nilsson, Allan T.
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:13821
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1956 [april]
  Person:
  Nilson, Allan
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:14226
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1956, 1956-10-12
  Person:
  Nilson, Allan
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:14227
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1956, 1956-10-12
  Person:
  Nilson, Allan
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:14228
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1956, 1956-10-12
  Person:
  Nilson, Allan
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:17449
  Location:
  Göteborg, Kronhusgatan, Kronhusgatan 24, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1961 [mars]
  Person:
  Brändström
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:17450
  Location:
  Göteborg, Kronhusgatan, Kronhusgatan 24, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1961 [mars]
  Person:
  Brändström
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:17451
  Location:
  Göteborg, Kronhusgatan, Kronhusgatan 24, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1961 [mars]
  Person:
  Brändström
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:17452
  Location:
  Göteborg, Kronhusgatan, Kronhusgatan 24, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1961
  Person:
  Brändström
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:17453
  Location:
  Göteborg, Kronhusgatan, Kronhusgatan 24, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1961 [mars]
  Person:
  Brändström
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:17467
  Location:
  Göteborg, Kronhusgatan, Kronhusgatan 24 [gårdshus; från öster], Nordstaden, Sverige
  Time:
  1961, 1961-03-25
  Person:
  Widéen, Harald
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19612
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936 [?]
  Person:
  Norgren, H.
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19613
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936 [?]
  Person:
  Norgren, H.
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19614
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936 [?]
  Person:
  Norgren, H.
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19615
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936 [?]
  Person:
  Norgren, H.
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19616
  Location:
  Göteborg, Kronhuset [östra sidan], Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936, 1936-09-02
  Person:
  Norgren, H.
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19617
  Location:
  Göteborg, Kronhuset [östra sidan], Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936, 1936-09-02
  Person:
  Norgren, H.
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19618
  Location:
  Göteborg, Kronhuset [östra sidan], Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936, 1936-09-02
  Person:
  Norgren, H.
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19619
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936, 1936-09-02
  Person:
  Norgren, H.
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19620
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936, 1936-09-02
  Person:
  Norgren, H.
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19624
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936, 1936-09-02
  Person:
  Norgren, H.
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19625
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936, 1936-09-02
  Person:
  Norgren, H.
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19626
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936, 1936-09-02
  Person:
  Norgren, H.
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19627
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936, 1936-09-02
  Person:
  Norgren, H.
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19628
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Kronhusgatan, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936, 1936-09-02
  Person:
  Norgren, H.
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19631
  Location:
  Göteborg, Kronhuset [östra gaveln], Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936, 1936-09-02
  Person:
  Norgren, H.
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19632
  Location:
  Göteborg, Kronhuset, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936, 1936-09-02
  Person:
  Norgren, H.
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:19633
  Location:
  Göteborg, Kronhuset [södra fasaden], Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936, 1936-09-02
  Person:
  Norgren, H.
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, ritning
  Identity:
  GhmD:27042
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget, Lilla Torget 1, Sverige
  Time:
  1968
  Person:
  Edelsvärd, Adolf
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, ritning
  Identity:
  GhmD:27173
  Location:
  Carnegieska huset, Chalmerska huset, Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 11, Stadens 5 rote, nr 39, Sverige
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:30196
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Östra Hamngatan, Östra Hamnkanalen, Östra Hamnkanalen [mot norr], Sverige
  Time:
  1936
  Person:
  Walthén, Josua
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:30433
  Location:
  Engelbrektsskolan , Föreningsgatan, Göteborg, Göteborgs Nya Elementärläroverk [kommunal flickskola 1946-1967], Karl Gustavsgatan, Nya Elementarläroverket för flickor [1849-1946], Sverige, Tyska skolan [1992-], Viktoriagatan
  Time:
  1970, 1970-05-09
  Person:
  Söderpalm, Kristina
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:48344
  Location:
  Göteborg, Guldheden [Södra], Kv 47 Fjällviolen, Sverige
  Time:
  1952-01-28
  Person:
  Guldhedens vattentorn
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:55549
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 15 [kajkanten], Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1970, 1970-06
  Person:
  Wideen, Harald
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:55550
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 15, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1970, 1970-06
  Person:
  Wideen, Harald
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:55551
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 15, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1970, 1970-06
  Person:
  Wideen, Harald
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:55552
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 15, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1970, 1970-06
  Person:
  Wideen, Harald
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:55553
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 15, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1970, 1970-06
  Person:
  Wideen, Harald
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:55554
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 15, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1970, 1970-06
  Person:
  Wideen, Harald
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:55555
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 15, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1970, 1970-06
  Person:
  Wideen, Harald