logo

Carlotta - the museum database

Bebyggelsemönster (361) :: 361

Object description
Bosättningars lokalisering och fördelning; Bebyggelsetyper och beskrivning av bosättningar jämte varje typs förekomst (ex. läger, ensamgård, by, stad eller tätort, residensstad, huvudstad); Bosättningens varaktighet, tillfällig eller fast; Byggnadsplaner; Ändamålsindelning i tätort (ex. bostads-, affärs- och industriregioner); Ytterregioner (ex. förorter); Tätortstillväxtmönster; Zonindelning; Stadsplaner, byggnadsplaner;
OCM-kod
361
Visat namn
Bebyggelsemönster (361)
Beskrivning
Bosättningars lokalisering och fördelning; Bebyggelsetyper och beskrivning av bosättningar jämte varje typs förekomst (ex. läger, ensamgård, by, stad eller tätort, residensstad, huvudstad); Bosättningens varaktighet, tillfällig eller fast; Byggnadsplaner; Ändamålsindelning i tätort (ex. bostads-, affärs- och industriregioner); Ytterregioner (ex. förorter); Tätortstillväxtmönster; Zonindelning; Stadsplaner, byggnadsplaner;
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Bebyggelse (360) :: 360