logo

Carlotta - the museum database

Bostadsförhållanden (362) :: 362

Object description
Bostädernas kvalitet (ex. fysiskt skyddande, bekvämt, avskilt); Bostadsbrist och trångboddhet; Följderna av fattigdom, krig och naturkatastrofer; Bostäder i allmän och i privat ägo samt slumsaneringsprogram;
OCM-kod
362
Visat namn
Bostadsförhållanden (362)
Beskrivning
Bostädernas kvalitet (ex. fysiskt skyddande, bekvämt, avskilt); Bostadsbrist och trångboddhet; Följderna av fattigdom, krig och naturkatastrofer; Bostäder i allmän och i privat ägo samt slumsaneringsprogram;
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Bebyggelse (360) :: 360