logo

Carlotta - the museum database

Parker (367) :: 367

Object description
Förekomst, läge, användning och underhåll av parker med lekplatser och idrottsplatser; Djurparker och botaniska trädgårdar;
 • Klassifikation OCM (smal) (754)
 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:191
  Location:
  Göteborg, Stora Otterhällan [?], Stora Rödjan, park, Sverige
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:293
  Location:
  Brunnsparken, Frimurarelogens hus [Södra Hamngatan 31], Göteborg, Inom Vallgraven, Lejonbron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1912
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:485
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, K.F.U.M.:s hus, Kungsparken, Sahlgrensbron, Sverige, Vallgraven, Vasastaden, Västra Hamngatan, Västra Hamngatan 26 [hörnet av Grönsakstorget, mot sydväst], Västra Hamnkanalen
  Time:
  1904
  Person:
  Posse, Arvid
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:706
  Location:
  Brunnsparken, Göteborg, Inom Vallgraven, Nordstaden, Norra Hamngatan, Sverige
  Time:
  1962 [våren]
  Person:
  Lange AB, Oscar
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:707
  Location:
  Brunnsparken, Göteborg, Inom Vallgraven, Norra Hamngatan, Östra Hamngatan, Sverige
  Time:
  1962 [våren]
  Person:
  Lange, Oscar
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:710
  Location:
  Brunnsparken, Göteborg, Inom Vallgraven, Nordstaden, Norra Hamngatan, Palace Hotell, Sverige
  Time:
  1962 [våren]
  Person:
  Lange, Oscar
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:713
  Location:
  Bastionsplatsen, Göteborg, Heden, Inom Vallgraven, Kontoristföreningens hus, Stora Nygatan, Sverige, Trädgårdsföreningen, Vallgraven
  Time:
  1922, 1922-04-12, 1947
  Person:
  Hedlund, Hans
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:715
  Location:
  Brunnsparken, Göteborg, Inom Vallgraven, Lejonbron, Sverige
  Time:
  1885-06-27, 1976
  Person:
  Hasselberg, Per, okänd
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:721
  Location:
  Brunnshuset, Brunnsparken, Göteborg, Göteborgs Brunnsinrättning, Inom Vallgraven, Palace Hotell, Sverige
  Time:
  1800-talet [mitten (?), avser originalteckningen]
  Person:
  Otto, Carl
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:920
  Location:
  Gårda, Göteborg, Gubbero herrgård, Gubberoparken, Sverige
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:990
  Location:
  Frigångsgatan, Göteborg, Haga, Sverige
  Person:
  Nyström, Lars
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:991
  Location:
  Frigångsgatan, Göteborg, Haga, Sverige
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:1097
  Location:
  Göteborg, Slottsskogen, Sverige
 14. Thumbnail
  Name:
  teckning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1196
  Location:
  Göteborg, Göteborgs Hembygdsförening, Kronhusgatan 2, Kronhusparken, Nordstaden, Postgatan 4, Sverige
  Time:
  1980, 1980-07-15
  Person:
  Agroth, Stig Allan
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, grafisk bild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1296
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsparken, Kungsportsplatsen, Lorensberg, Sverige, Vallgraven
  Time:
  1960-talet [andra hälft], 1970
  Person:
  okänd, Orient-mattor, Skandia AB, Trygg Hansa
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:1570
  Location:
  Fattighusån, Göteborg, Heden, Slussen, Slussgatan, Slussgatan [mot öster], Slussvaktarstugan, Stampen, Stampgatan, Sverige, Trädgårdsföreningen
  Time:
  1930-talet [?]
  Person:
  Gahns tvålar, Trädgårdsföreningen
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:1762
  Location:
  Göteborg, Heden, Inom Vallgraven, Stora Nygatan [t.h.], Sverige, Synagogan [skymtar i fonden], Trädgårdsföreningen, Vallgraven
  Time:
  1930-talet [troligen], 1958
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:1794
  Location:
  Ålderdomshemmet vid Slottsskogen, Göteborg, Olivedal, Slottsskogen, Sverige
  Time:
  1962
  Person:
  Göteborgs-Posten
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:1806
  Location:
  Ålderdomshemmet vid Slottsskogen, Annedal, Göteborg, Olivedal, Slottsskogen, Sverige
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:1834
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsparken, Stora Teatern [i fonden], Sverige, Vallgraven, Vasastaden
  Time:
  1949 [omkring]
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:1845
  Location:
  Göteborg, Heden [troligt], Sverige, Trädgårdsföreningen [troligt], Vallgraven
  Time:
  1949 [omkring]
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:1852
  Location:
  6 kv., nr 2-6, Allmänna Vägen, Göteborg, Majorna, Majornas 2 rote, Sverige
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:1937
  Location:
  Arendal, Arendals golfbana, Göteborg, Sverige
  Time:
  1899-08-13
  Person:
  Götaverken [avfotot]
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2041
  Location:
  Änggården, Botaniska trädgården, Botaniska Trädgårdens magasin, Göteborg, Sverige
  Time:
  1942, 1942-03-03
  Person:
  Wijk, Hjalmar
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2065
  Location:
  Änggården, Botaniska trädgården, Göteborg, Sverige
  Time:
  1957
  Person:
  Frulli, Gioacchino [statyn], Stenfelt, Ragnar
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2069
  Location:
  Änggården, Botaniska trädgården, Göteborg, Sverige
  Time:
  1940-04-03
  Person:
  Wijk, Hjalmar
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2070
  Location:
  Änggården, Botaniska trädgården, Göteborg, Sverige
  Time:
  1944, 1944-08-27
  Person:
  Wijk, Hjalmar
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2071
  Location:
  Änggården, Botaniska trädgården, Göteborg, Sverige
  Time:
  1942, 1942-03-21
  Person:
  Wijk, Hjalmar
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2072
  Location:
  Änggården, Botaniska trädgården, Göteborg, Sverige
  Time:
  1942, 1942-03-21
  Person:
  Wijk, Hjalmar
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2073
  Location:
  Änggården, Änggårdsbergen, Botaniska trädgården, Finsmossen [även stavat Finnsmossen], Göteborg, Sverige
  Person:
  Berner, Johannes
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2074
  Location:
  Änggården, Botaniska trädgården, Botaniska Trädgårdens institutionsbyggnad, Göteborg, Sverige
  Person:
  Wezäta
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2075
  Location:
  Bö, Böö herrgård, Bö park [lindgången], Göteborg, Sverige
  Time:
  1924
  Person:
  Bruce
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2076
  Location:
  Bö, Böö herrgård, Bö park [lindgången], Göteborg, Sverige
  Time:
  1924
  Person:
  Bruce
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2077
  Location:
  Carnegieska bruken, Carnegieska bruket, Göteborg, Kungsladugård [?], Majorna, Sverige
  Time:
  1920-talet [?]
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2081
  Location:
  Aschebergsgatan, Göteborg, Lorensberg, Sverige, Vasaparken, Vasastaden
  Time:
  1900 [ca]
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2206
  Location:
  Gamla Varvet, Gamla Varvsparken [sedd från hamnen], Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1915
  Person:
  Bonsdorff, Leo
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2207
  Location:
  Gamla Varvet, Gamla Varvsparken [sedd från hamnen], Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1915
  Person:
  Bonsdorff, Leo
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2727
  Location:
  Göteborg, Haga, Hagakyrkan, Haga Kyrkoplan, Sverige
  Time:
  1890-talet
  Person:
  Hedlund, Torsten
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2823
  Location:
  Göteborg, Hedlunds Park [från norr], Sverige, Tolered, Tuve
  Time:
  1944-02-29
  Person:
  Wijk, Hjalmar
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2824
  Location:
  Göteborg, Hedlunds Park, Sverige, Tolered, Tuve
  Time:
  1955
  Person:
  Göteborgs-Posten
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2929
  Location:
  Göteborg, Johanneberg, Jöhannebergskyrkan (tornet), Sverige, Västergötland, Vattentornet
  Time:
  1956
  Person:
  Göteborgs Konstförlag, AB
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2931
  Location:
  Berzeliigatan, Göteborg, Johannebergsgatan, Lorensberg, Sverige, Västergötland
  Time:
  1964, troligtvis innan 1934
  Person:
  Göteborgs Konstförlag, AB
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2934
  Location:
  Göteborg, Johanneberg, Johannebergskyrkan, Sverige, Västergötland
  Time:
  1951
  Person:
  Månsson, Eric
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:3075
  Location:
  Göteborg, Keillers Park, Rambergsstaden, Sverige, Västergötland
  Time:
  1946 [omkr.], 1976
  Person:
  Lindström, Gunnar
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:3077
  Location:
  Göteborg, Keillers Park, Rambergsstaden, Sverige, Västergötland
  Time:
  1947 [omkr.], 1976
  Person:
  Lindström, Gunnar
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:566
  Location:
  Basarbron, Göteborg, Inom Vallgraven [t.h.], Kungsparken [t.v.], Sverige, Vallgraven, Vasastaden [t.v.]
  Person:
  Backlund, Anna
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:721
  Location:
  Bastionsplatsen, Göteborg, Inom Vallgraven, Kontoristföreningens hus, Stora Nygatan 23-25, Sverige, Trädgårdsföreningen [t.h.], Vallgraven
  Person:
  Backlund, Anna, Hedlund, Hans
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:722
  Location:
  Bastionsplatsen, Göteborg, Inom Vallgraven, Kontoristföreningens hus, Stora Nygatan 23, Stora Nygatan 25, Sverige, Trädgårdsföreningen, Vallgraven
  Person:
  Backlund, Anna, Hedlund, Hans, Milles, Carl
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:728
  Location:
  Ålderdomshemmet vid Slottsskogen [från sydväst], Göteborg, Olivedal, Slottsskogen [nordöstra sidan], Sverige
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:4512
  Location:
  Göteborg, Johanneberg, Sverige, Västergötland
  Time:
  1935-37 [troligen]
  Person:
  Johansson,
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:8683
  Location:
  Börsen, Domkyrkan, Göteborg, Göteborgs hamn, Gustaf Adolfs Torg, Gustavi domkyrka, Haga, Hagakyrkan, Inom Vallgraven, Lorensberg, Nordstaden, Norra Hamngatan, Rådhuset, Stora Hamnkanalen, Stora Teatern, Sverige, Trädgårdsföreningen, Västra Hamngatan
  Time:
  1861
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:9379
  Location:
  Ålderdomshemmet vid Slottsskogen [södra fasaden], Göteborg, Olivedal, Slottsskogen [nordöstra sidan], Sverige
  Person:
  Olsson, Carl Mikael
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:12626
  Location:
  Brunnsparken, Göteborg, Gumperts hörne, Inom Vallgraven, Nordstaden, Norra Hamngatan, Östra Hamngatan, Södra Hamngatan, Sverige
  Person:
  Amerikanska Motor Importen, AB, Heyman & Co, H. J., Reimers, Gustaf
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:13296
  Location:
  Brunnsparken, Göteborg, Inom Vallgraven, Nordstaden, Östra Hamngatan 36, Södra Hamngatan 37, Sverige
  Person:
  Stiberg & Co, Axel
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:15735
  Location:
  Göteborg, Göteborgs Högskola, Göteborgs Universitet, Sverige, Vasagatan, Vasaplatsen, Vasastaden
  Time:
  1915
  Person:
  Langlet, Alexander
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  GhmB:15779
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven [?], Järnvågsplatsen, Sverige
  Time:
  1822-09-05 [avser originalet]
  Person:
  Hagberg, Jonas
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:16088
  Location:
  Domkyrkoplan, Göteborg, Inom Vallgraven, Sverige
  Time:
  1920
  Person:
  Bäcklin, Emil
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:17445
  Location:
  Bagaregården, Göteborg, Härlandavägen, Olskroken, Örngatan 8,10,12 [fr. v. t. h.], Sverige
  Time:
  1930 [omkring?]
  Person:
  Göteborgs Konstförlag, AB
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:17630
  Location:
  Basarbron, Basarerna, Basargatan, Göteborg, Inom Vallgraven [t.h.], Kungsparken, Kungsparken [västerut], Sverige, Vallgraven, Vasastaden [t.v.]
  Time:
  1915 [ca?]
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:17631
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsparken, Magasinsgatan, Sahlgrensgatan, Sverige, Viktoriabron
  Time:
  1915 [ca?]