logo

Carlotta - the museum database

Arbete och fritid (461) :: 461

Object description
Föreställningar om arbetets värde; Åsikter om trevligt och otrevligt arbete; Fördelning av arbete och fritid; Motiv för att arbeta (ex. stolthet över yrkesskicklighet, prestige, materiell belöning, tvång); Tids- och ergonomistudier; Arbetsinsatsens intensitet; Arbetets underlättande (ex. genom droger, rytm, musik); Arbetstempo (ex. jämnt, ojämnt); Produktionsstandard och produktionsnormer; Lättja och maskning; Raster och semester; Slöhet och dagdriveri;
OCM-kod
461
Visat namn
Arbete och fritid (461)
Beskrivning
Föreställningar om arbetets värde; Åsikter om trevligt och otrevligt arbete; Fördelning av arbete och fritid; Motiv för att arbeta (ex. stolthet över yrkesskicklighet, prestige, materiell belöning, tvång); Tids- och ergonomistudier; Arbetsinsatsens intensitet; Arbetets underlättande (ex. genom droger, rytm, musik); Arbetstempo (ex. jämnt, ojämnt); Produktionsstandard och produktionsnormer; Lättja och maskning; Raster och semester; Slöhet och dagdriveri;
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Arbetsmarknad (460) :: 460