logo

Carlotta - the museum database

Vägväsen (491) :: 491

Object description
Vägnät, omfattning, lokalisering; Karaktär (ex. rak, slingrande); Beläggning och dränering; Särskilda anläggningar (ex. kulvertar, broar, vägbankar, tunnlar, vadställen, vägfärjor); Vägunderhåll (ex. underhållsskyldighet, metoder, specialredskap, arbetskraft);
 • Klassifikation OCM (smal) (1 539)
 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:30
  Location:
  Göteborg, Kvarnbron [mot väster], Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1930-talet [?]
  Person:
  Lundgren, Viktor
 2. Thumbnail
  Name:
  bilder, fotografi, tavla, teckning
  Identity:
  Fotou.nr:0:40
  Location:
  Göteborg, Köpmansgatubron [i förgrunden], Nordstaden, Östra Hamngatan, Östra Hamnkanalen [mot norr], Sverige
  Time:
  1934
  Person:
  Flyckt, Manfred
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:45
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Östra Hamngatan, Spannmålsgatubron, Sverige
  Time:
  1900
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:47
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Sveahuset, Sverige, Västra Hamngatan 3
 5. Thumbnail
  Name:
  bilder, tavla, teckning
  Identity:
  Fotou.nr:0:109
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Kommendantshuset, Nordstaden, Norra Hamngatan, Rådhuset, Södra Hamngatan, Sverige
  Time:
  1934 [originalet]
  Person:
  Flyckt, Manfred
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafik, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:133
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Sverige, Tyska kyrkan
  Person:
  Christinae kyrka, Ostindiska huset
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:142
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget, Sverige
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, målning, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:155
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Person:
  Christinae kyrka, Nordiska Museet
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, grafik, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:156
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget [åt öster], Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Person:
  Christinae kyrka, Ericson, Johan, Ostindiska huset
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, målning, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:163
  Location:
  Drätselkammarens hus, Göteborg, Inom Vallgraven, Jacob Sahlgrens hus, Kämpebron, Norra Hamngatan, Norra Hamngatan 14, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1963
  Person:
  Erdmann, Axel, Ostindiska huset
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafik, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:165
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, målning, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:169
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:173
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kvarnbron [västerut], Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1947 [avser fotot]
  Person:
  Christinae kyrka
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafik, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:174
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen [parti västerut vid Norra Hamngatan], Sverige, Tyska kyrkan
  Person:
  Christinae kyrka
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafik
  Identity:
  Fotou.nr:0:176
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan, Östra Hamngatan, Rådhuset, Stora Hamnkanalen [närmaste grannskap från norra sidan], Sverige, Tyska kyrkan
  Person:
  Christinae kyrka, Ostindiska huset
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:209
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lejonbron, Lilla Torget, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stockholm [(?)], Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Person:
  Christinae kyrka, Göteborgs Stadsmuseum, Lindahl, Axel, fotograf, Ostindiska huset
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:293
  Location:
  Brunnsparken, Frimurarelogens hus [Södra Hamngatan 31], Göteborg, Inom Vallgraven, Lejonbron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1912
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:301
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Sveahuset, Sverige, Västra Hamngatan 3
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, grafik, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:302
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 25, Sverige
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:329
  Location:
  Drätselkammarens hus [nr 14], Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan 12-14 [nr från vänster], Rådhuset, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1890-talet
  Person:
  Christinae kyrka, Hedlund, Torsten, Ostindiska huset [nr 12]
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:346
  Location:
  Göteborg, Lejonbron, Nordstaden, Norra Hamngatan 18, Norra Hamngatan 20, Norra Hamngatan 22, Sverige
  Person:
  Amerikanska Motor Importen, AB, Sjögren, Oscar, juvelerare
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:360
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan 26, Sverige
  Time:
  1932, 1967
  Person:
  Cidrell, C.O., Fraenkel & Hedenberg, AB
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:381
  Location:
  Göta älv, Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1951
  Person:
  Månsson, Eric
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:387
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven [t.v.], Kungsparken, Sahlgrensgatan [t.v.], Sociala huset [t.v., del av], Sverige, Vallgraven, Vasastaden [t.h.], Viktoriabron
  Time:
  1970
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafik, påsiktsbild, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:391
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Nordstaden, Sverige, Tyska kyrkan, Vallgraven
  Person:
  Christinae kyrka
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:392
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1946
  Person:
  Christinae kyrka
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:411
  Location:
  Göteborg, Hallska huset [fd], Kjellbergska huset [nr 19], Nordstaden, Östra Hamngatan 19, 17 [fr.v.], Sverige
  Time:
  1930 [omkring?], 1953
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:416
  Location:
  Göteborg, Hallska huset [fd], Kjellbergska huset, Nordstaden, Östra Hamngatan 19, Postgatan 20, Sverige
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:423
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Köpmansgatubron [mot söder], Nordstaden, Östra Hamngatan, Östra Hamnkanalen, Sverige
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:437
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Köpmansgatubron [åt söder], Nordstaden, Norra Hamngatan, Östra Hamngatan, Östra Hamnkanalen, Södra Hamngatan, Sverige
  Time:
  1912
  Person:
  Bruce, Fritz Elof, Hartelius' bok- & pappershandel, W., Husqvarna fabrikslager, Lifförsäkrings AB Nordstjernan, N. J. Gumperts bokhandel, Stiberg & Co, Axel
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:440
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Östra Hamngatan 11, Polisstation, Sverige
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, grafik, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:447
  Location:
  Göteborg, Jugendhuset, Kronhusgatan 16, Nordstaden, Östra Hamngatan 15, Sverige
  Time:
  1907
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:449
  Location:
  Göteborg, Jugendhuset, Kronhusgatan 16, Nordstaden, Östra Hamngatan 15, Sverige
  Time:
  1913
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:462
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan 57, Östra Hamngatan 41, 43 [fr.h.], Sverige
  Person:
  Wettergren & Co, J.A.
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, stereoskopbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:469
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Norra Hamngatan [åt söder], Sverige, Västra Hamngatan
  Time:
  1902
  Person:
  Lindahl, Axel, fotograf
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:472
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Levgrenska huset [nr 5], Sveahuset [nr 3], Sverige, Västra Hamngatan 5, 3, 1 [fr.v.]
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:485
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, K.F.U.M.:s hus, Kungsparken, Sahlgrensbron, Sverige, Vallgraven, Vasastaden, Västra Hamngatan, Västra Hamngatan 26 [hörnet av Grönsakstorget, mot sydväst], Västra Hamnkanalen
  Time:
  1904
  Person:
  Posse, Arvid
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:546
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Skandiahuset, Södra Hamngatan 9-13, Sverige, Västra Hamngatan
  Time:
  1951
  Person:
  Månsson, Eric, Skandia Försäkring
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:678
  Location:
  Domkyrkoplan, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Sverige, Västra Hamngatan, Västra Hamnkanalen
  Person:
  Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:718
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsportsbron, Kungsportsplatsen, Sverige, Vallgraven
  Time:
  1939 [ca]
  Person:
  Göteborgs Konstförlag, AB
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:777
  Location:
  Brunnsparken, Göteborg, Gumperts hörne, Lejonbron, Nordstaden, Södra Hamngatan, Sverige, Wijkska huset
  Time:
  1863
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:783
  Location:
  Brunnsparken, Göteborg, Gumperts hörne, Lejonbron [gamla], Nordstaden, Södra Hamngatan, Sverige, Wijkska huset
  Time:
  1863, 1968-06-18, 1969
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafik, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:799
  Location:
  Drottninggatan, Göteborg, Inom Vallgraven, Östra Hamngatan, Östra Hamnkanalen, Sverige
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:803
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsportsbron, Sverige
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:804
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsportsbron, Sverige
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:807
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Norra Hamngatan, Smedjegatan, Södra Hamngatan [Bl a 11 och 9 x Västra Hamngatan], Stora Hamnkanalen, Sverige, Västra Hamngatan
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, tavla, teckning
  Identity:
  Fotou.nr:0:808
  Location:
  Göteborg, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Sverige
  Time:
  1955 [januari]
  Person:
  Hancke, V. [originalet], Ostindiska huset
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:809
  Location:
  Drottningbron, Drottningtorget, Göteborg, Hotell Eggers, Nordstaden, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  Hotel Eggers
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:810
  Location:
  Folkungabron [?], Göteborg, Stampen, Stora Hamnkanalen, Sverige, Ullevigatan
  Time:
  1970
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, målning
  Identity:
  Fotou.nr:0:812
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsportsbron, Sverige, Vallgraven
  Time:
  1943
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:814
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsportsbron, Lilla Nygatan, Stora Nygatan 27-33, Sverige, Vallgraven
  Time:
  1890-talet, 1970
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:815
  Location:
  Gamlestaden, Gamlestadsbron, Göteborg, Säveån, Sverige
  Time:
  1953
  Person:
  Callerman, kapten
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:816
  Location:
  Göteborg, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Sverige
 54. Thumbnail
  Name:
  bilder, tavla, teckning
  Identity:
  Fotou.nr:0:817
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsportsbron, Sverige
  Person:
  Lärn, Hubert
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:819
  Location:
  Gamlestaden, Göteborg, Marieholmsbron, Sverige
  Time:
  1915
  Person:
  Johansson, J., fotograf
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:820
  Location:
  Åvägen, Gårda, Gårdabron, Göteborg, Stora Katrinelund [t.v], Sverige
  Time:
  1970
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:821
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Residensbron, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1970
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:823
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsportsbron, Sverige
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:824
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsportsbron, Sverige
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:825
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsportsbron, Sverige