logo

Carlotta - the museum database

Utsöndring (514) :: 514

Object description
Kroppsställning vid urinering och tarmuttömning; Uppfattningen om lämpliga tider och platser för utsöndring; Spottande; Undanskaffande av avföring o dyl; Toalettmöjligheter och anordningar; Hithörande föreställningar och vanor (ex. blygsel, övertro i samband med utsöndringar);
OCM-kod
514
visat namn
Utsöndring (514)
beskrivning
Kroppsställning vid urinering och tarmuttömning; Uppfattningen om lämpliga tider och platser för utsöndring; Spottande; Undanskaffande av avföring o dyl; Toalettmöjligheter och anordningar; Hithörande föreställningar och vanor (ex. blygsel, övertro i samband med utsöndringar);
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Levnadsstandard och Levnadsvanor (510) :: 510