logo

Carlotta - the museum database

Fritidssysselsättningar (520) :: 520

Object description
Allmänt om fritidssysselsättningar med aktivt deltagande.
 • Klassifikation OCM (bred) (47)
 1. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GM:35189:107
  Sakord: dockskåpsföremål, handdukshängare
  Time:
  1910 [ca], 1977-02-16
 2. Thumbnail
  Objekt: GMA:11238
  Sakord: bilder, vykortssamling
  Time:
  1976
 3. Thumbnail
  Objekt: GMA:11240
  Sakord: bilder, vykortssamling
  Time:
  1976
 4. Thumbnail
  Objekt: GSMArkiv:130004
  Sakord: arkivaliesamling, dokumentation, samtidsdokumentation, utställningsmaterial
  Location:
  Göteborg, Sverige, Västergötland
  Time:
  2005, 2005-2006
  Person:
  Fritid - shoppa, chatta eller chanta?, 2005
 5. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:50
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021, Jobba, leva, bo, 2018
 6. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:71
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 7. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:72
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 8. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:73
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 9. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:74
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 10. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:75
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 11. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:76
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 12. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:77
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 13. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:78
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 14. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:79
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 15. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:80
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 16. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:91
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 17. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:92
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 18. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:93
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 19. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:94
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 20. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:95
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 21. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:96
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 22. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:97
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 23. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:190012:98
  Sakord: arkivalier, intervju
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 24. Thumbnail
  Objekt: GSMArkiv:200081
  Sakord: arkivalier, arkivaliesamling, dokumentation, utställningsmaterial
  Location:
  Göteborg, Sverige, Västergötland
  Time:
  2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 25. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:1
  Sakord: arkivalier, projektbeskrivning, utställningsmaterial
  Time:
  2007 - 2008
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 26. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:2
  Sakord: arkivalier, budget, utställningsmaterial
  Time:
  2007 - 2008
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 27. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:3
  Sakord: arkivalier, föremålstexter, utställningsmaterial
  Time:
  2007 - 2008
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 28. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:4
  Sakord: arkivalier, texter, utställningsmaterial
  Time:
  2007 - 2008
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 29. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:5
  Sakord: arkivalier, ritning, utställningsmaterial
  Time:
  2007 - 2008
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 30. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:6
  Sakord: arkivalier, program, utställningsmaterial
  Time:
  2007 - 2008
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 31. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:7
  Sakord: arkivalier, program, utställningsmaterial
  Time:
  2007 - 2008
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 32. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:8
  Sakord: arkivalier, program, utställningsmaterial
  Time:
  2007 - 2008
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 33. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:9
  Sakord: arkivalier, program, utställningsmaterial
  Time:
  2008
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 34. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:10
  Sakord: arkivalier, artikel, utställningsmaterial
  Time:
  2008
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 35. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:11
  Sakord: arkivalier, utskick, utställningsmaterial
  Time:
  2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 36. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:12
  Sakord: arkivalier, turnéplan, utställningsmaterial
  Time:
  2008-2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 37. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:13
  Sakord: anvisningar, arkivalier, utställningsmaterial
  Time:
  2008-2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 38. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:14
  Sakord: affisch, arkivalier, utställningsmaterial
  Time:
  2008-2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 39. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:15
  Sakord: arkivalier, programblad, utställningsmaterial
  Time:
  2008-2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 40. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:16
  Sakord: arkivalier, artikel, utställningsmaterial
  Time:
  2008-2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 41. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:17
  Sakord: arkivalier, folder, utställningsmaterial
  Time:
  2008-2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 42. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:18
  Sakord: arkivalier, programblad, utställningsmaterial
  Time:
  2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 43. Thumbnail
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:19
  Sakord: arkivalier, artikel, utställningsmaterial
  Time:
  2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 44. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:20
  Sakord: arkivalier, fotografi, utställningsmaterial
  Time:
  2008-2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 45. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:21
  Sakord: arkivalier, fotografi, utställningsmaterial
  Time:
  2008-2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 46. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:22
  Sakord: arkivalier, fotografi, utställningsmaterial
  Time:
  2008-2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008
 47. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GSMArkiv:200081:23
  Sakord: arkivalier, fotografi, utställningsmaterial
  Time:
  2008-2009
  Person:
  Finspel, fulspel eller fuskspel?, 2008