logo

Carlotta - the museum database

Litteratur (538) :: 538

Object description

Litteratur: litterär stil; poesi (t ex episk, lyrisk); versformer (t ex verspar, strofer); verskonst (t ex meter, rim, alliteration); prosaformer (t ex folklig diktning, barnramsor och barnrim, sagor, sägner, ordspråk, skönlitteratur, noveller, essäer); intrig och struktur; litterära ämnen och motiv; huvudpersoner (t ex djur, människor, gudar); behandling (t ex realistisk, fantasifull, allegorisk, satirisk); komposition; litterära kvalifikationer; uppläsning och berättande (t ex tid och plats, åhörare); specialister (t ex poeter, prosaförfattare, sagoförtäljare, spökskrivare); etc.

Denna kategori är avsedd för beskrivningar av mera allmän karaktär. Rörande litterära texter samt analyser av och kommentarer till enskilda verk se 539.

Se även Stilistik (195), Nyheter och tidskriftsartiklar (204), Böcker och bokutgivning (214), Estetiska ideal och smaknormer (517), Humor (522), Gåtor (524), Religiös litteratur (779), Humanistiska studier (814).

OCM-kod
538
Visat namn
Litteratur (538)
Beskrivning

Litteratur: litterär stil; poesi (t ex episk, lyrisk); versformer (t ex verspar, strofer); verskonst (t ex meter, rim, alliteration); prosaformer (t ex folklig diktning, barnramsor och barnrim, sagor, sägner, ordspråk, skönlitteratur, noveller, essäer); intrig och struktur; litterära ämnen och motiv; huvudpersoner (t ex djur, människor, gudar); behandling (t ex realistisk, fantasifull, allegorisk, satirisk); komposition; litterära kvalifikationer; uppläsning och berättande (t ex tid och plats, åhörare); specialister (t ex poeter, prosaförfattare, sagoförtäljare, spökskrivare); etc.

Denna kategori är avsedd för beskrivningar av mera allmän karaktär. Rörande litterära texter samt analyser av och kommentarer till enskilda verk se 539.

Se även Stilistik (195), Nyheter och tidskriftsartiklar (204), Böcker och bokutgivning (214), Estetiska ideal och smaknormer (517), Humor (522), Gåtor (524), Religiös litteratur (779), Humanistiska studier (814).

Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Konst (530) :: 530