logo

Carlotta - the museum database

Utställningar (543) :: 543

Object description
Världsutställningar, internationella utställningar; Lokala och regionala varumässor; Djurbedömningstävlingar (ex. häst-, hundutställningar); Hemslöjdsutställningar; Bil- och blomsterutställningar; Konstutställningar; Tillfälliga utställningar (ex. på bibliotek och museer); Priser och förtjänsttecken; Organisation; Finansiering (ex. genom inträdesavgifter, försäljning av utställda föremål, frivilliga bidrag); Specialiserade organisatörer och försäljare;
OCM-kod
543
Visat namn
Utställningar (543)
Beskrivning
Världsutställningar, internationella utställningar; Lokala och regionala varumässor; Djurbedömningstävlingar (ex. häst-, hundutställningar); Hemslöjdsutställningar; Bil- och blomsterutställningar; Konstutställningar; Tillfälliga utställningar (ex. på bibliotek och museer); Priser och förtjänsttecken; Organisation; Finansiering (ex. genom inträdesavgifter, försäljning av utställda föremål, frivilliga bidrag); Specialiserade organisatörer och försäljare;
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Nöjen (540) :: 540