logo

Carlotta - the museum database

Status genom ägodelar (556) :: 556

Object description
Möjligheterna att vinna prestige genom samlande och rikedom; Medel för att samla rikedomar eller graden av skicklighet som används; Förnämsta föremål (ex. pengar, boskap, slavar, jordagods); Relativ betydelse av rent samlande på hög, genom att pråla, genom frikostiga gåvor; Framgång i rikedomssamlande som rörlighetsmekanism; Sådan önskvärd status som därigenom kan nås; Symboler för framgång; Särskilda metoder (ex. demonstrativ konsumtion, potlatch, donationer till vetenskapliga ändamål, titelköp);
 • Klassifikation OCM (smal) (15)
 1. Thumbnail
  Name:
  bergmansyxa, värdighetstecken
  Identity:
  GM:108
 2. Thumbnail
  Name:
  bergmansyxa, värdighetstecken
  Identity:
  GM:109
 3. Thumbnail
  Name:
  bergmansyxa, värdighetstecken
  Identity:
  GM:588
  Location:
  Axtorna Hed [Trolig], Halland [trol.], Sverige [Trolig]
  Time:
  1892
 4. Thumbnail
  Name:
  bergmansyxa, värdighetstecken
  Identity:
  GM:784
  Location:
  Dalarna [trol.], Sverige [Trolig]
  Time:
  1892
 5. Thumbnail
  Name:
  bergmansyxa, värdighetstecken
  Identity:
  GM:785
  Location:
  Dalarna [trol.], Sverige [Trolig]
  Time:
  1892
 6. Thumbnail
  Name:
  bergmansyxa, värdighetstecken
  Identity:
  GM:786
  Location:
  Norge
  Time:
  1670, 1892
 7. Thumbnail
  Name:
  bergmansyxa, värdighetstecken
  Identity:
  GM:787
  Location:
  Norge
  Time:
  1666, 1892
 8. Thumbnail
  Name:
  bergmansyxa, värdighetstecken
  Identity:
  GM:788
  Location:
  Freiburg [Trolig], Tyskland [Trolig]
  Time:
  1678, 1892
 9. Thumbnail
  Name:
  bergmansyxa, värdighetstecken
  Identity:
  GM:789
  Location:
  Freiburg [Trolig], Tyskland [Trolig]
  Time:
  1676, 1892
 10. Thumbnail
  Name:
  bergmansyxa, värdighetstecken
  Identity:
  GM:7116
  Location:
  Kinne [Trolig], Medelplana [Trolig], Sverige [Trolig], Västergötland [trol.]
  Time:
  1916
 11. Thumbnail
  Name:
  förvaring, penningask
  Identity:
  GMallm:1325
  Location:
  Landvetter, Sävedal, Sverige, Västergötland
  Time:
  1898
 12. Thumbnail
  Name:
  bergmansstav, värdighetstecken
  Identity:
  GMallm:1374
  Location:
  Danmark, Köpenhamn
  Time:
  1899
 13. Thumbnail
  Name:
  bergmansstav, värdighetstecken
  Identity:
  GMallm:3450
  Time:
  1912
 14. Thumbnail
  Name:
  krycka, värdighetstecken
  Identity:
  GMallm:3451
  Time:
  1777, 1912
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  orden, ordnar, riddartecken
  Identity:
  GMM:3728
  Location:
  Finland, Frankrike, Norge, Sverige
  Time:
  1890-1930 [ca], 2006-01-20
  Person:
  Eriksson, Magdalena