logo

Carlotta - the museum database

Status genom ägodelar (556) :: 556

Object description
Möjligheterna att vinna prestige genom samlande och rikedom; Medel för att samla rikedomar eller graden av skicklighet som används; Förnämsta föremål (ex. pengar, boskap, slavar, jordagods); Relativ betydelse av rent samlande på hög, genom att pråla, genom frikostiga gåvor; Framgång i rikedomssamlande som rörlighetsmekanism; Sådan önskvärd status som därigenom kan nås; Symboler för framgång; Särskilda metoder (ex. demonstrativ konsumtion, potlatch, donationer till vetenskapliga ändamål, titelköp);
OCM-kod
556
Visat namn
Status genom ägodelar (556)
Beskrivning
Möjligheterna att vinna prestige genom samlande och rikedom; Medel för att samla rikedomar eller graden av skicklighet som används; Förnämsta föremål (ex. pengar, boskap, slavar, jordagods); Relativ betydelse av rent samlande på hög, genom att pråla, genom frikostiga gåvor; Framgång i rikedomssamlande som rörlighetsmekanism; Sådan önskvärd status som därigenom kan nås; Symboler för framgång; Särskilda metoder (ex. demonstrativ konsumtion, potlatch, donationer till vetenskapliga ändamål, titelköp);
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Individualitet och social rörlighet (550) :: 550