logo

Carlotta - the museum database

Militära anläggningar (712) :: 712

Object description
Befästningar för försvar; Hamn- och kustförsvar (ex. kustartilleriets pansartorn, ubåtsnät); Installationer för radar och luftvärn; Läger- och övningsplatser; Fort; Tyghus; Örlogsstationer och baser; Militära flygfält; Raketbaser; Uppförande, underhåll och förläggning av militära anläggningar;
 • Klassifikation OCM (smal) (816)
 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:32
  Location:
  Corps de Garde, Göteborg, Gustaf Adolfs Torg [f.d. Stora Torget], Högvakten, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1724 [motivet]
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:33
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1724 [motivet]
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:35
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Gustaf Adolfs Torg [f.d. Stora torget], Högvakten, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1726 [motivet]
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:36
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Gustaf Adolfs Torg [f.d. Stora torget], Högvakten, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1726 [motivet]
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:37
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Nordstaden, Stadshuset, Sverige
  Time:
  1920-talet
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:38
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Nordstaden, Stadshuset, Sverige
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:39
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Gustaf Adolfs Torg [f.d. Stora torget], Högvakten, Nordstaden, Sverige
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:42
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Gustaf Adolfs Torg [f.d. Stora torget], Högvakten, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1819 [ritningen]
  Person:
  Lindgren, A
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:391
  Location:
  Christinae kyrka, Göteborg, Inom Vallgraven, Nordstaden, Sverige, Tyska kyrkan, Vallgraven
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  grafik
  Identity:
  Fotou.nr:0:708
  Location:
  Carolus undecimus Rex, Göteborg, Inom Vallgraven, Sverige
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  grafik
  Identity:
  Fotou.nr:0:709
  Location:
  Carlsporten, Carolus undecimus Rex, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Sverige
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:729
  Location:
  Carolus undecimus Rex, Göteborg, Inom Vallgraven, Sverige
  Time:
  1958, 1958-03-28
  Person:
  Wijk, Hjalmar
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:730
  Location:
  Carolus undecimus Rex, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Surbrunnsgatan, Sverige
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:731
  Location:
  Carolus undecimus Rex, Esperantoplatsen, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Sverige
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:738
  Location:
  Carolus undecimus Rex, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Sverige
  Person:
  Johansson, Harry, konstnär
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:742
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Nordstaden, Sverige
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:743
  Location:
  Carolus Dux, Göteborg, Inom Vallgraven, Nordstaden, Prins Carl, Prinsessan Hedvig, Prins Friederich, Prins Gustaf, Prins Ullrich, Sverige
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:746
  Location:
  Carolus nonus Rex, Göteborg, Inom Vallgraven, Sverige
  Time:
  1696 [avser ritningen]
  Person:
  Lydinghielm, David, generalkvartermästarelöjtnant
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:748
  Location:
  Carolus nonus Rex, Göteborg, Inom Vallgraven, Sverige
  Time:
  1696 [avser ritningen]
  Person:
  Lydinghielm, David, generalkvartermästarelöjtnant
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:749
  Location:
  Carolus nonus Rex, Göteborg, Inom Vallgraven, Sverige, Vallgraven
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:756
  Location:
  Carolus nonus Rex, Göteborg, Inom Vallgraven, Östra Larmgatan, Sverige
  Time:
  1983, 1983-12
  Person:
  Öhnander, Bengt
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:791
  Location:
  Arsenalen, Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Otterhällan, Sverige
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:792
  Location:
  Arsenalen, Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Otterhällan, Sverige
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:921
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
  Time:
  1641 [avser ritningen]
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:922
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
  Time:
  1673 [avser ritningen]
  Person:
  Lydinghielm, David, generalkvartermästarelöjtnant
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:923
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
  Time:
  1673 [avser ritningen]
  Person:
  Lydinghielm, David, generalkvartermästarelöjtnant
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:926
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
  Time:
  1688 [avser ritningen]
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:927
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
  Time:
  1690 [avser ritningen]
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:929
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
  Time:
  1690 [avser ritningen]
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:934
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
  Time:
  1695 [avser ritningen]
  Person:
  Dahlbergh, Erik
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:935
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
  Time:
  1693 [avser ritningen]
  Person:
  Lydinghielm, David, generalkvartermästarelöjtnant
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:936
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:937
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:938
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
  Time:
  1766 [avser ritningen]
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:939
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
  Time:
  1766 [avser ritningen]
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:940
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
  Time:
  1728 [avser ritningen]
  Person:
  Carlberg, Bengt Wilhelm, arkitekt
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:941
  Location:
  Drottningporten, Göteborg, Nordstaden, Öster port, Sverige
  Time:
  1728 [avser ritningen]
  Person:
  Carlberg, Bengt Wilhelm, arkitekt
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1164
  Location:
  Göteborg, Krutmagasin, Nordstaden, Sankt Eriks bastion, Sverige
  Time:
  1712 [?, ritningen, se kommentarer], 1782 [?, ritningen, se kommentarer]
  Person:
  Carlberg, Carl Wilhelm, 1746-1814
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1166
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Krutmagasin, Nordstaden, Otterhälls bastion, Sand bastion, Sankt Eriks bastion, Sverige
  Time:
  1764 [ritningen]
  Person:
  Carlberg, Bengt Wilhelm, arkitekt, Liedin, Henric
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1174
  Location:
  Carlsporten, Göteborg, Inom Vallgraven, Krutmagasin, Sverige
  Time:
  1774 [ritningen]
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:1201
  Location:
  Borgerskapets kasern, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan 11, Södra Liden [södra ändpunkt], Sverige
  Person:
  Olson, Carl M. fotograf
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:1202
  Location:
  Borgerskapets kasern, Borgerskapets kaserngård, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan 11, Stadens 2 rote, nr 102 D, Sverige
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:1210
  Location:
  Borgerskapets kasern, Borgerskapets kaserngård, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan 11, Stadens 2 rote, nr 102 D, Sverige
  Time:
  1894
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1264
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsportsplatsen, Kurtinen mellan bastionerna Johannes Dux och Carolus Dux, Sverige
  Time:
  1693 [ritningen], 1693-10-13 [ritningen]
  Person:
  Lydinghielm, David, generalkvartermästarelöjtnant
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1265
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsportsplatsen, Kurtinen väster om Söderport, Sverige
  Time:
  1692 [ritningen], 1692-11-12 [ritningen]
  Person:
  Lydinghielm, David, generalkvartermästarelöjtnant
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1266
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsportsplatsen, Kurtinen mellan bastionerna Gustavus Primus och Carolus Nonus, Sverige
  Time:
  1707 [ritningen]
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1267
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
  Time:
  1726 [avser ritningen]
  Person:
  Carlberg, Bengt Wilhelm, arkitekt
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1268
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1270
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1271
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1272
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1273
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1274
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1275
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1276
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1281
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
  Time:
  1652 [?]
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1282
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
  Time:
  1652 [?]
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1283
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
  Time:
  1652 [?; originalet]
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1284
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
  Time:
  1695 [originalritningen]
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, ritning
  Identity:
  Fotou.nr:0:1285
  Location:
  Gamle Port, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsporten, Sverige
  Person:
  Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm