logo

Carlotta - the museum database

Begravning (764) :: 764

Object description

Begravning: attityder gentemot den döda kroppen; liktjänst och likklädnad (t ex svepa och pryda liket); lit de parade; konserverande metoder (t ex balsamering, torkning, mumifiering); bestämning av tid, plats och sätt för begravning; tiden mellan dödsfallet och begravningen (t ex längd, åtgärder för att förhindra fler dödsfall, uttryck för sorg); vakstuga och likvaka; placering av kroppen (t ex kyrkogård, begravningsplats, benhus); förvaring (t ex likkista, båt, urna, gravvalv); olika förfaringssätt med kroppen (t ex övergivande, jordfästning, kremering, begravning till sjöss); iordningställande av grav, likbål eller ställning; transport av kroppen till begravningsplatsen; liktåg; nedläggning av kroppen (t ex position, riktning); gravhögar, monument och minnesvårdar; begravningsriter; gravoffer; placering av gravgodset; släktingars roll vid begravningen; Deltagarnas ekonomiska åligganden (t ex avgifter, tillskott); skyddsåtgärder mot gengångare (t ex tystnad, förklädnad, särskild dörr för döda); återfärden från begravningen; rening av deltagarna; gravöl, begravningsfest; etc.

Se även Minnesstatyer och –monument (211), Blodshämnd (628), Eskatologi (775), Reningsriter (783).

OCM-kod
764
visat namn
Begravning (764)
beskrivning

Begravning: attityder gentemot den döda kroppen; liktjänst och likklädnad (t ex svepa och pryda liket); lit de parade; konserverande metoder (t ex balsamering, torkning, mumifiering); bestämning av tid, plats och sätt för begravning; tiden mellan dödsfallet och begravningen (t ex längd, åtgärder för att förhindra fler dödsfall, uttryck för sorg); vakstuga och likvaka; placering av kroppen (t ex kyrkogård, begravningsplats, benhus); förvaring (t ex likkista, båt, urna, gravvalv); olika förfaringssätt med kroppen (t ex övergivande, jordfästning, kremering, begravning till sjöss); iordningställande av grav, likbål eller ställning; transport av kroppen till begravningsplatsen; liktåg; nedläggning av kroppen (t ex position, riktning); gravhögar, monument och minnesvårdar; begravningsriter; gravoffer; placering av gravgodset; släktingars roll vid begravningen; Deltagarnas ekonomiska åligganden (t ex avgifter, tillskott); skyddsåtgärder mot gengångare (t ex tystnad, förklädnad, särskild dörr för döda); återfärden från begravningen; rening av deltagarna; gravöl, begravningsfest; etc.

Se även Minnesstatyer och –monument (211), Blodshämnd (628), Eskatologi (775), Reningsriter (783).

Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Död (760) :: 760