logo

Carlotta - the museum database

Skolundervisning (872) :: 872

Object description
Privat undervisning; Folk-, grund- och fackskola (Ex. privat, socken-, allmän); Undervisningstider (Ex. terminer, ferier, antal timmar per dag, per vecka, veckor per år, år fram till examen); Obligatorisk eller frivillig närvaro; Målsättning (Ex. allmän läs- och skrivkunnighet); Läroplan (Ex. ämnen och ordningsföljden dem emellan); Klasser och uppflyttning; Läromedel (Ex. läroböcker, skrivböcker och skrivdon, svarta tavlan); Ceremonier (Ex. examen); Särskilda anstalter för mindre barn (Ex. kindergarten, förskola);
OCM-kod
872
Visat namn
Skolundervisning (872)
Beskrivning
Privat undervisning; Folk-, grund- och fackskola (Ex. privat, socken-, allmän); Undervisningstider (Ex. terminer, ferier, antal timmar per dag, per vecka, veckor per år, år fram till examen); Obligatorisk eller frivillig närvaro; Målsättning (Ex. allmän läs- och skrivkunnighet); Läroplan (Ex. ämnen och ordningsföljden dem emellan); Klasser och uppflyttning; Läromedel (Ex. läroböcker, skrivböcker och skrivdon, svarta tavlan); Ceremonier (Ex. examen); Särskilda anstalter för mindre barn (Ex. kindergarten, förskola);
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Undervisning (870) :: 870