logo

Carlotta - the museum database

Studenter (877) :: 877

Object description

Studentkårers sammansättning; antalet studenter inom allmänna och i specialämnen i en akademisk institution; organisationer och föreningar (t ex studentnationer); ledning; studenternas sociala status; finansiering av studierna (t ex privata donationer och stipendier, universitetsstipendier, docentstipendier, studielån, etc); graden av akademisk frihet; verksamhet vid sidan av studierna; bostadsförhållanden och matinrättningar (t ex matlag, studenthem, bostäder utanför universitet, kårhus, etc); relationer mellan olika grupper av studenter; förhållandet mellan student och fakultet; gruppvärderingar och för studenter typiskt uppförande (t ex politisk och social aktivism); etc.

Se även Beteende och personlighet (150), Socialiseringsprocessen (860), Kön (830), Undervisning (870), Ungdomstid och vuxen ålder (880), Dryckenskap (273), Bruk av narkotika (276), Dräkt (291), Idrott (526), Social status och roller (554), Sociala relationer och grupper (571), Föreningar (575), Etiska normer (577), Trätor och upplopp (579), Samhällsstruktur (621), Informell rättegång (627).

OCM-kod
877
Visat namn
Studenter (877)
Beskrivning

Studentkårers sammansättning; antalet studenter inom allmänna och i specialämnen i en akademisk institution; organisationer och föreningar (t ex studentnationer); ledning; studenternas sociala status; finansiering av studierna (t ex privata donationer och stipendier, universitetsstipendier, docentstipendier, studielån, etc); graden av akademisk frihet; verksamhet vid sidan av studierna; bostadsförhållanden och matinrättningar (t ex matlag, studenthem, bostäder utanför universitet, kårhus, etc); relationer mellan olika grupper av studenter; förhållandet mellan student och fakultet; gruppvärderingar och för studenter typiskt uppförande (t ex politisk och social aktivism); etc.

Se även Beteende och personlighet (150), Socialiseringsprocessen (860), Kön (830), Undervisning (870), Ungdomstid och vuxen ålder (880), Dryckenskap (273), Bruk av narkotika (276), Dräkt (291), Idrott (526), Social status och roller (554), Sociala relationer och grupper (571), Föreningar (575), Etiska normer (577), Trätor och upplopp (579), Samhällsstruktur (621), Informell rättegång (627).

Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Undervisning (870) :: 870