logo

Carlotta - the museum database

GSMArkiv:180040 :: sångbok, arkivalier

Object description

En bok, "Tidens Sångbok", utgiven 1942 på Tidens förlag, Stockholm. Fjärde upplagan. Boken är skänkt till Stadsmuseet av Rune Johansson, som har intervjuats 2018 i samband med projektet Göteborg berättar. Rune har skrivit en text om boken, se delobjekt GSMArkiv:180040:2.

Rune var aktiv socialdemokrat från 1930-talet och framåt. När han gifte sig beskriver han att han fick andra intressen och då var han inte längre aktiv inom politiken. Det var vanligt att samla autografer enligt Rune och de tre sista sidorna i boken består av ett flertal signaturer från olika politiker. Bland dessa kan nämnas Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme.

Se inskannade dokument på respektive delobjektspost.

Inventarienummer
GSMArkiv:180040
Typ av förvärv
gåva
Sakord
sångbok; arkivalier
Namn - användning
Johansson, Rune
alt
Namn - förvärvat från
Johansson, Rune
alt
Tidpunkt - tillverkning
1942 [bok]
Tidpunkt - förvärv till museet
2018-08
Tidpunkt - användning
1900-talets mitt
Antal
2 [delobjekt]
Beskrivning

En bok, "Tidens Sångbok", utgiven 1942 på Tidens förlag, Stockholm. Fjärde upplagan. Boken är skänkt till Stadsmuseet av Rune Johansson, som har intervjuats 2018 i samband med projektet Göteborg berättar. Rune har skrivit en text om boken, se delobjekt GSMArkiv:180040:2.

Rune var aktiv socialdemokrat från 1930-talet och framåt. När han gifte sig beskriver han att han fick andra intressen och då var han inte längre aktiv inom politiken. Det var vanligt att samla autografer enligt Rune och de tre sista sidorna i boken består av ett flertal signaturer från olika politiker. Bland dessa kan nämnas Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme.

Se inskannade dokument på respektive delobjektspost.

Materialkategori
papper
Material
papper
Namn - annan anknytning
Erlander, Tage [autograf]; Hansson, Per Albin [autograf]; Palme, Olof, 1927-1986 [autograf]
Land - tillverkning
Sverige
Land - användning
Sverige
Land - förvärvat från
Sverige
Landskap - användning
Västergötland
Stad - användning
Göteborg
Bredd (cm)
9,2 [bok]
Höjd (cm)
13,6 [bok]
Arkivbestånd - ingår i
Ämnesarkivet
Volymsignum - ingår i
Personhistoria album m.m.
Händelse - kopplad till
Föremålskontexter, 2020; Göteborg berättar, 2018
Belongs to Samling
GSMArkiv :: Göteborgs Stadsmuseums Arkiv

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.