logo

Carlotta - the museum database

bild

GSMArkiv:150078:351 :: fotografi, påsiktsbild, bilder

Object description
1 sta Majblommans huvudkvarter d. 29 April 1913.
  • Delobjektsnummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.