logo

Carlotta - the museum database

Norra Hamngatan :: Nordstaden

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Av ålder brukat namn
Värde, gatunamn
Norra Hamngatan
Beskrivning
Norra Hamngatan, Nordstaden. Omnämnd 1846 i Götheborgs och Bohus läns calender. Belägen längs norra sidan av Stora Hamnkanalen, som i äldre tid kallades "Stora Hamnen" ("Store Hambnan" på 1621-1639 års kartor, "Stora Hamnen" på 1644 års karta, och så allmänt ännu vid 1700-talets mitt). Hamngatorna betraktades till att börja med knappast som egentliga gator, utan hamnarnas namn användes vanligen också som adressangivelser; ännu 1684 omtalas t ex "Huus och Gård weeedh Stoore Hambnen", (Inventarier och Arfdelningar från Anno 1697 inclusive, s. 197). Redan 1671 används namnet "Stora Hambnens Gatha" i Göteborgs stads räkenskaper, följd av olika varianter: "Stora Hamnegatan" ("Storhamnegatan" i 1676 års räkenskaper s. 549, "Storehamnegat" i 1677 års räkenskaper s. 218, "Stoore Hambne Gathan" i 1678 års räkenskaper s. 218, "Stora Hamnegatan" 1696 års räkenskaper s. 1254, m fl) eller "Store Hamnegatorne" (1639 års karta). "Norra stora Hamne-gatan" används i Götheborgska nyheter 1765, s. 182 och 194, "Norra Hamnegatan" i Götheborgska Nyheter 1782, s. 7. Fram till omkring 1860 har gatorna i allmänhet väderstrecksadjektiv, åtminstone i officiella papper: Norra respektive Södra Stora Hamnegatan. De moderna namnen Norra, resp Södra Hamngatan - utan Stora och utan -e- syns tidigast i nämnda Götheborgs och Bohus läns calender 1846, och slår igenom något årtionde senare (isolerat står Norra, Söd: Hamnegatan på 1815 års karta).
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Nordstaden
Ortnamn - kopplad till
Stora Hamn(e)gatorna
Webblänk Wikipedia - url
sv.wikipedia.org

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.