logo

Carlotta - the museum database

Adler Salvius gata :: Stampen

  • Data elements
Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Kommunfullmäktige [§12]
Tidpunkt - fastställd
1990-06-07:
Värde, gatunamn
Adler Salvius gata
Beskrivning
Adler Salvius Gata Stampen 1990. Namnet återupptaget på gata i ny detaljplan med ungefär samma läge som förutvarande Adler Salviigatan. Till minne av diplomaten, riksrådet Johan Adler Salvius (1590—1652), som Gustav II Adolf 1621 sände till Gbg för att leda stadsbygget och organisera bosättningen. Redan på hösten samma år efterträddes han av van Dijck (jfr det föreslagna van Dycksgatan under Arfvidssonsgatan). Gatan gick från Odinsgatan söderut till Stampgatan; den försvann genom ändrade stadsplaner 1928. Jfr *Adler Salviigatan.
Namn - ämne
Adler Salvius, Johan, 1590-1652
X-koordinat/latitud - i rikets nät
148833.267195027 [SWEREF 991200 ]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
6398816.50634052 [SWEREF 991200 ]
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Stampen
Ortnamn - kopplad till
Acller Salviigatan
Arkivreferens - text
EI 9630 [ny]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.