logo

Carlotta - the museum database

Basarbron :: Inom Vallgraven

Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1883
Värde, gatunamn
Basarbron
Beskrivning
Basarbron över Vallgraven 1883. Belägen invid platsen för den år 1850 uppförda och 1966 rivna Basarbyggnaden.
Stadsdel
Inom Vallgraven

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.