logo

Carlotta - the museum database

Drottningtorget :: Nordstaden

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Värde, gatunamn
Drottningtorget
Beskrivning

1848 AdrKal fastställt 1852. Utanför den forna Drottningporten (med detta namn tidigast 1696 JK; tidigare först Nye porten 1644 K, så Öster Port 1684 HK — alla namnen i motsats till Kungsporten, som också kallades Gamle porten och Söder Port).

Drottningporten låg på platsen mellan nuvarande Eggers Hotell och kanalen mitt för Göta Källare: den byggdes först av trä i början av 1640-talet, revs och nybyggdes av sten 1669 (Almquist I s 823) och revs slutgiltigt 1821.

Det nuvarande Drottningtorget eller en del av det kallades länge Trätorget. Sålunda omtalas "Trätorget utom f d Nyeport" 1 8/6 1 818 Göteborgs Tidningar. Trätorget 1846 Göteborgs och Bohus Läns Calender. Trätorget utom Drottningporten 1852 PP 554; bland saluplatser för trävaror och hö nämns "det wid f d Drottningporten belägna Torg" i en kungörelse 1838. En tid även Jernvägstorget efter läget vid nuvarande Centralstationen, då "jernvägens stationshus" — så AdrKal 1870 ("i dagligt tal numera"), 1871 Handbok för resande s 56 och AdrKal 1883—98 alternativt med Drottningtorget.

År 1902 uppger Lagerberg, Göteborg i äldre och nyare tid s 111, att det då vid tiden för den forna Larsmässan, omkring den 10 augusti, på Drottningtorget drevs handel med vävnader.

Torgets utseende förändrades radikalt, när den nordöstra delen av vallgraven fylldes igen 1853. Denna del gick från mötet av den ännu bevarade vallgravssträckningen och Fattighusån över nuvarande Drottningtorget och vidare till Lilla Bommens hamn. Under senare år väckte den fantasirike och begåvade förre stadsplanechefen Tage William Olsson (död 1960) ett uppmärksammat förslag att återställa delen Vallgraven-Lilla Bommen i sitt forna skick.- ur Göteborgs gatunamn

X-koordinat/latitud - i rikets nät
148420.616414893 [SWEREF 991200 ]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
6398756.75167535 [SWEREF 991200 ]
Stadsdel
Nordstaden

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.