logo

Carlotta - the museum database

Erik Dahlbergsgatan :: Vasastaden

Object description
gata
Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1882
Sakord
gata
Värde, gatunamn
Erik Dahlbergsgatan
Beskrivning

Erik Dahlbergsgatan, Vasastaden, 1882. Döpt efter greve Erik Dahlbergh: militär, ämbetsman, tecknare och fästningsbyggare. Han gjorde ritningarna till skansarna Kronan och Lejonet, och omorganiserade 1686-87 stadens befästningssystem (Fbg II s 20 ff).

Tidigare döpt Bran(d)tdalagatan (adresskalender för Göteborgs stad 1875-78: "från Nya allén till Brandtdala"; namnet saknas i adresskalender för Göteborgs stad 1879—83) till landeriet Östra Brantdala, som låg ungefär vid korsningen av nuvarande Erik Dahlbergsgatan och nuvarande Föreningsgatan. Detta namn gavs 1886 istället till en närbelägen gatusträckning, en del av Aschebergsgatan.

Namn - ämne
Dahlbergh, Erik, 1625-1703
X-koordinat/latitud - i rikets nät
148171.156578478 [SWEREF 991200 ]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
6397512.07647184 [SWEREF 991200 ]
Stadsdel
Vasastaden
Ortnamn - kopplad till
Brandtdalagatan

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.