logo

Carlotta - the museum database

Haga Nygata :: Haga

Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1882
Värde, gatunamn
Haga Nygata
Beskrivning
Haga Nygata, Haga, 1882. Förtydligande av det tidigare namnet Nygatan (1798 års karta, 1849 års karta, fastställt 1852), ibland Nygatan i Haga (adresskalendern 1875) eller Nygatan i Östra Haga (adresskalendrarna 1857-82). 1798 års karta betecknar Nygatan bara sträckningen i Västra Haga; öster om kaponjären heter gatan "Nyväg till Staden eller Stadsgatan". På 1849 års karta kallas gatan Nygatan på båda sidor om kaponjären. — Jfr *Östra Nygatan under Bellmansgatan
Stadsdel
Haga
Ortnamn - kopplad till
Östra Nygatan

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.