logo

Carlotta - the museum database

Hisingsbron :: Nordstaden, Tingstadsvassen, Gullbergsvass

Object description
bro
Status - gatunamn
utgått
Fastställd av
Ej fastställd
Tidpunkt - fastställd
2012-12-20
Tidpunkt - ändring
1969-01-01:
Sakord
bro
Värde, gatunamn
Hisingsbron
Beskrivning
Se boken Göteborgs Gatunamn.; Planerad bro över älven och återanvändning av namnet Hisingsbron, som var namnet på den svängbro som löpte mellan Lilla Bommen-området och Frihamnen och invigdes 1874 och revs 1968–1969. [enl. Wikipedia]
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57°42′52.14″N
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11°58′6.941″Ö
Stadsdel
Gullbergsvass; Nordstaden; Tingstadsvassen
Webblänk Wikipedia - url
sv.wikipedia.org

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.