logo

Carlotta - the museum database

Karl Johansgatan :: Kungsladugård, Majornas 1:a rote, Majornas 2:a rote, Majornas 4:e rote

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1882
Värde, gatunamn
Karl Johansgatan
Beskrivning
Karl Johansgatan, Majornas 1:a, 2:a och 4:e rote/Kungsladugård, 1882. Till (nu också förbi) Karl Johanskyrkan. Grundstenen till den senare lades 1824, och kyrkan fick då sitt namn till minne av Karl XIV Johan (Strödda Anteckningar 1825 s 17; uppgiften Fbg I s 218 att kyrkan fick namn först 1828, är således oriktig). Kungen skänkte bl a altarsilvret och mässhakar till kyrkan. I sin gamla sträckning väster om kyrkan räknades gatan förr till Allmänna Vägen. — Den berömda Karl Johanns Gate i Oslo uppkallades efter samme monark 1852. En lång raksträcka på gatan mellan Stigbergstorget och Carl Johans kyrka kallas ofta för "Hängmattan" pga formen backe ner och backe upp.
Namn - ämne
Karl XIV Johan
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
145175.809894405 [SWEREF 991200 ]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
6397214.66870738 [SWEREF 991200 ]
Stadsdel
Kungsladugård; Majornas 1:a rote; Majornas 2:a rote; Majornas 4:e rote
Ortnamn - kopplad till
Allmänna Vägen

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.