logo

Carlotta - the museum database

Korsgatan :: Inom Vallgraven

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Av ålder brukat namn
Tidpunkt - fastställd
1600-tal
Värde, gatunamn
Korsgatan
Beskrivning
Tidigare benämnd Creuzgatan och Werdsgatan. Namnet nämns på 1739 års karta, men är säkert äldre än så; i tysk form omtalad redan 1629 när Simon Huelt/Welt sålde sitt hus vid "Creutzstrasse" till Johan Meyer; "Erdsgatan var redan omkring 1644 mer känd som Korsgatan" (Almquist I s. 811). Gatan korsade de viktigaste långgatorna i den gala staden, nämligen dem i "Sörstaden" : nuvarande Drottningatan, Kyrkogatan, Kungsgatan (numera också Vallgatan). Denna tolkning av namnet ges redan 1739 av Cederbourgs, s. 43 ("Korsgatan, emedean den samma i Öster och Wäster fördelar Södra Staden i twenne lika delar". Namnet är normalt för liknande gator i äldre nordiska städer: "Korsgader skar på tvaers over hovdårerne i byens midte (Mathiessen, s. 10) Andra namn: Werdsgatan (Werds gatan enligt 1644 års karta), säkerligen efter den holländske byggnadskonstruktören Jost van Werd/Weertz, som tillsammans med sin landsman och kollega J v Arents utstakade tomter och övervakade det första bebyggandet av Göteborg; gatunamnet fastställdes sannolikt i samband med den första definitiva stadsplanen. "J van Wierdt eller Werdt" dog såsom vallmästare i Göteborg och begrovs den 6 januari 1633 (Bm s. 10, not 1). Möjligheten att Werd bott vid gatan och att detta bestämt elelr bidragit till dess namn, kan inte uteslutas, men flera faktorer gör det sannolikt att det handlar om ett tidigt fall av hedersuppkallelse. Att namnet Wärdzgatun (på 1621-39 års kartor) åsatts en liten gatstump som går från sydsidan av nuvarande Lilla Torget ästerut, beror säkert på förbiseende: Korsgatan har på denna karta inget namn. Identifikationen av Werdsgatan med nuvarande Kvarnbergsgatan hos Prytz m fl beror på att man använt en oriktig kopia av 1644 års karta. En tid förekom även namnet på Apoteksgatan (i adresskalendrarna 1875-82 alternativt med Korsgatan) efter apoteket Kronan.
Stadsdel
Inom Vallgraven
Ortnamn - kopplad till
Apoteksgatan

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.