logo

Carlotta - the museum database

Korsvägen :: Heden, Lorensberg

Object description
väg
Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1929-01-17:
Sakord
väg
Värde, gatunamn
Korsvägen
Beskrivning
Nuvarande Örgrytevägen från Södra Vägen eller Skånegatan till Underåsbron. Namnets innebörd gör det osannolikt att det från början betecknat en vägsträckning, snarare har det ursprungligen liksom nu gällt om själva korsningen av Södra Vägen och avtagsvägen till Örgryte. Denna ganska ordinära korsväg ändrade karaktär efter att drätselkammaren 1951 beslöt att bygga om den till "en trafiksnurra", dvs rondell. Se Mässplatsen.
X-koordinat/latitud - i rikets nät
149210.733571029 [SWEREF 991200 ]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
6397529.5220485 [SWEREF 991200 ]
Stadsdel
Heden; Lorensberg
Arkivreferens - text
FIa 1246

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.