logo

Carlotta - the museum database

Kungsportsplatsen :: Inom Vallgraven

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1852
Värde, gatunamn
Kungsportsplatsen
Beskrivning
(Kongs-; Kungs- 1855 karta osv). Platsen för och kring gamla Kungsporten. Denna var stadens äldsta och förnämsta port, ursprungligen uppförd i trä, men från 1653 i sten; den revs efter envist men i längden fåfängt motstånd 1836-39. Dess första namn var helt enkelt Stadz Porten (1621-39 års kartor), senare Gamble Porten (1644 års karta), Söder Port (1699 HK) och slutligen Konungsporten (så 1670 enligt Berg: Saml I s 109; Kongsporten 1696 HK), det sistnämnda ett namn av samma typ som Kungsgatan. Del vanligaste namnet var åtminstone i senare tid Gamle Port (så 1814 Granberg I s 231 not 2); detta användes ännu 1884 ganska allmänt om själva Kungsportsplatsen (Cederblad s 52).
X-koordinat/latitud - i rikets nät
148191.592977534 [SWEREF 991200 ]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
6398322.97961424 [SWEREF 991200 ]
Stadsdel
Inom Vallgraven
Webblänk Wiki - url
sv.wikipedia.org

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.