logo

Carlotta - the museum database

Kämpebron :: Inom Vallgraven, Nordstaden

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1883
Värde, gatunamn
Kämpebron
Beskrivning
Kämpebron, Inom Vallgraven/Nordstaden, 1883. Bro över Stora Hamnkanalen. Namnet syftar på den ursprungliga bron, färdigtställd 1628, som var prydd i alla fyra hörnen av träskulpturer av kämpar med bardisaner och sköldar. Skulpurerna togs bort 1820, och det enda som återstår av dem är en arm som finns i Stadsmuseets samlingar (GM:91). Den nuvarande bron pryds av reliefer på räcken och brofästen föreställande kämpe- och lejonhuvuden utförda av Arvid Fuhre.
Namn - ämne
Fuhre, Arvid, 1885-1959
X-koordinat/latitud - i rikets nät
147787.142901238 [SWEREF 991200 ]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
6398527.77235327 [SWEREF 991200 ]
Stadsdel
Inom Vallgraven; Nordstaden

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.