logo

Carlotta - the museum database

Pusterviksplatsen :: Pustervik

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige [§12]
Tidpunkt - fastställd
1877
Värde, gatunamn
Pusterviksplatsen
Beskrivning
Pusterviksplatsen, Pustervik, 1877 (SFH 22/ 3). Tidigare delvis Östra Twärgatan (1861) - i motsats till det samtidiga Westra Tvärgatan (nu Lilla Pusteviksgatan).
X-koordinat/latitud - i rikets nät
147508.519137277 [SWEREF 991200 ]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
6397891.96626971 [SWEREF 991200 ]
Stadsdel
Pustervik

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.