logo

Carlotta - the museum database

Sankt Johannesgatan :: Inom Vallgraven

Status - gatunamn
utgått
Fastställd av
Ej fastställd
Värde, gatunamn
Sankt Johannesgatan
Beskrivning
Namnet användes i stadens äldsta tid som alternativ till Södra Hamngatan: S:Johannis gata på 1636 karta, (återgiven i Frödings Göteborgs äldsta historia, s. 98). Namnet fastställdes antagligen i samband med den första definitiva stadsplanen (1621), möjligen gällde namnet också Norra Hamngatan. Trots olikheten i form är namnet antagligen döpt efter Sint Jans straat i Amsterdam.
Stadsdel
Inom Vallgraven
Ortnamn - kopplad till
Södra Hamngatan

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.