logo

Carlotta - the museum database

Skanstorget :: Haga

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1888
Värde, gatunamn
Skanstorget
Beskrivning

Skanstorget, Haga/Annedal/Kommendantsängen, 1888. Beläget nedanför Skansen Kronan.

Skanstorget fick sitt namn 1888, men var då utlagt endast öster om Husargatan medan tomten mellan Husargatan och Skansberget bebyggdes med diverse tillfälliga skjul fram till stadsfullmäktiges beslut år 1896 att torget skulle utläggas i sin fulla storlek enligt stadsplanen och förses med en saluhall. Skanstorget har i enlighet med detta beslut haft sin nuvarande omfattning sedan år 1898.

Namn - ämne
Skansen Kronan
Stadsdel
Haga
Ortnamn - kopplad till
Skansberget

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.