logo

Carlotta - the museum database

Sprängkullsgatan :: Haga

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1849
Värde, gatunamn
Sprängkullsgatan
Beskrivning
Sprängkullsgatan, Haga. Först omnämnd på 1849 års karta; fastställt 1852, bekräftat 1883. Gatans äldsta del (mellan nuvarande Södra Allégata och Haga Nygata, enligt uppgift på 1849 års karta) låg intill Sprängkullen (i nuvarande Hagaparken); dennas namn har föranletts av sprängning i berget. (Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, II s 163.) Tidigare benämnd Långgatan.
Stadsdel
Haga
Ortnamn - kopplad till
Långgatan

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.