logo

Carlotta - the museum database

Södra Hamngatan :: Inom Vallgraven

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Av ålder brukat namn
Värde, gatunamn
Södra Hamngatan
Beskrivning
Södra Hamngatan, Inom Vallgraven. Tidigare kallad Södra Stora Hamnegatan, ett förtydligande av det ännu äldre Stora Hamnegatan (se Norra Hamngatan för namnets utveckling). Går utmed södra sidan av Stora Hamnkanalen. I stadens äldsta tid kallades gatan även S:t Johannes gata, se denna.
X-koordinat/latitud - i rikets nät
148113.884345769 [SWEREF 991200 ]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
6398594.389395 [SWEREF 991200 ]
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Inom Vallgraven
Ortnamn - kopplad till
Sankt Johannesgatan

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.