logo

Carlotta - the museum database

Tyska Bron :: Inom Vallgraven, Nordstaden

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1883
Värde, gatunamn
Tyska Bron
Beskrivning
Tyska Bron, Vallgraven/Nordstaden, 1883. Bro över Stora Hamnkanalen. Döpt efter läget vid Tyska (Kristine) kyrkan. Tidigare benämnd Europabron, Morjanbron, Pyramidbron.
Namn - ämne
Tyska kyrkan, Göteborg
X-koordinat/latitud - i rikets nät
147938.801102183 [SWEREF 991200 ]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
6398571.48567767 [SWEREF 991200 ]
Stadsdel
Inom Vallgraven; Nordstaden
Ortnamn - kopplad till
Morjanbron; Pyramidbron

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.