logo

Carlotta - the museum database

GSMArkiv:190012 :: arkivaliesamling, arkivalier, dokumentation, samtidsdokumentation

Object description
Dokumentation bestående av 100 intervjuer med göteborgare med ibland åtföljande material. Bilder.
Inventarienummer
GSMArkiv:190012
Typ av förvärv
dokumentation
Sakord
arkivaliesamling; arkivalier; dokumentation; samtidsdokumentation
Projektnamn
Göteborg berättar
Händelse - kopplad till
Göteborg berättar, 2018
Tidpunkt - förvärv till museet
2018; 2019
Beskrivning
Dokumentation bestående av 100 intervjuer med göteborgare med ibland åtföljande material. Bilder.
Historik
2011 började diskussionerna kring stadens 400-årsjubileum. 2014 kom en katalog med 1680 idéer sammanställda av Göteborg o Co där många teman med anknytning till stadens verksamheter och befolkning. Efter denna sammanställning fördjupades arbetet med några av temana bland annat fick Göteborgs stadsmuseum anordna ett antal workshops kring tema Möten och upplevelser. Dessa workshops utmynnade i projektet Göteborg berättar som startade med berättarcaféer och stadsvandringar av olika slag. Möten med göteborgare skedde på olika ställen i staden och en del kortare berättelser lades till den digitala hemsidan Min stad. 2017 bestämde Göteborg o Co ihop med Göteborgs kulturförvaltning att 100 berättelser skulle samlas in från 100 göteborgare. Efter diskussioner kring hur detta skulle gå till (se metod) beslutades att Göteborgs stadsmuseum skulle utföra detta arbete. Under 2018 påbörjades planering och utförande av intervjuer - maj 2019 gjordes den 100:de intervjun.
Utställning - kopplad till
Göteborg berättar, 2021
alt
Sammanhör med - objekt
GSMarkiv:160093
Handlingstyp
intervjuer; rapport; foton; projektbeskrivning
Diarienummer
0338/18
Namn - insamlare
Nyberg, Marie; Rådegård, Ida; Sossna, Rolf; Ågren, Marja
Ämnesord - innehåll
göteborgshistoria; social historia
Land - förvärvat från
Sverige
Landskap - förvärvat från
Västergötland
Stad - förvärvat från
Göteborg
Klassifikation OCM (bred)
Mänskliga relationer, föreningar och grupper (570)
Klassifikation OCM (smal)
Arbete och fritid (461); Bostadsförhållanden (362); Människan som samhällsvarelse (156)
Arkivbestånd - ingår i
Ämnesarkivet
Belongs to Samling
GSMArkiv :: Göteborgs Stadsmuseums Arkiv

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.