logo

Carlotta - the museum database

Göteborg berättar, 2018 :: projekt, jubileumsprojekt

Object description

Göteborg berättar är ett av stadens jubileumsprojekt. Jubileet började diskuteras redan 2011, vilket ledde till skriften "1680 idéer om Göteborgs 400-årsjubileum" från 2014, en katalog sammanställd av Göteborg & Co där många teman med anknytning till stadens verksamheter och befolkning fanns samlade. Därefter fördjupades arbetet med några av dessa teman, bland annat fick Göteborgs stadsmuseum anordna ett antal workshops kring tema Möten och upplevelser. Dessa workshops utmynnade i projektet Göteborg berättar som startade 2015/2016 med insamling av berättelser om stadens platser, berättarcaféer och stadsvandringar av olika slag. Ett samarbete med Stadsmissionens projekt Röst genomfördes där insamlade berättelser blev till en föreställning på Stadsmuseet. Skrivarworkshop arrangerades tillsammans med Interreligiösa centret och stadsvandring i Bergsjön där lokala och historiska perspektiv möttes.

2017 beslöt Göteborg & Co ihop med Göteborgs kulturförvaltning att 100 berättelser skulle samlas in från 100 göteborgare. Efter diskussioner kring hur detta skulle gå till (se metod) beslutades att Göteborgs stadsmuseum skulle utföra detta arbete. Under 2018 påbörjades planering och utförande av intervjuer - maj 2019 gjordes den 100:de intervjun. Därefter påbörjades fotografering av samtliga intervjuade vilket slutfördes under 2020. Under 2020 registrerades intervjuerna och under hösten påbörjades arbetet med en utställning som planeras öppna juni 2021. Utställningen stod på Gustaf Adolfs torg under perioden 2 juni till 15 september och tack vare att utställningen stod ute var det mycket besökare trots de restriktioner som Coronaepedemin medförde.Utställningen delades upp i tio delar och placerades ut i tio olika stadsdelsområden under hösten och stod där fram till 29 december.

Dokument - beskrivet i
Ämnesordnad handling GSMarkiv:160093 förstudie Göteborg berättar
alt
Ämnesordnad handling GSMarkiv:160093 projektplan 2016
alt
Visat namn
Göteborg berättar, 2018
Sakord
projekt; jubileumsprojekt
Tidpunkt - verksamhetsstart
2015 [ca]
Beskrivning
Göteborg berättar är ett av stadens jubileumsprojekt. Jubileet började diskuteras redan 2011, vilket ledde till skriften "1680 idéer om Göteborgs 400-årsjubileum" från 2014, en katalog sammanställd av Göteborg & Co där många teman med anknytning till stadens verksamheter och befolkning fanns samlade. Därefter fördjupades arbetet med några av dessa teman, bland annat fick Göteborgs stadsmuseum anordna ett antal workshops kring tema Möten och upplevelser. Dessa workshops utmynnade i projektet Göteborg berättar som startade 2015/2016 med insamling av berättelser om stadens platser, berättarcaféer och stadsvandringar av olika slag. Ett samarbete med Stadsmissionens projekt Röst genomfördes där insamlade berättelser blev till en föreställning på Stadsmuseet. Skrivarworkshop arrangerades tillsammans med Interreligiösa centret och stadsvandring i Bergsjön där lokala och historiska perspektiv möttes. 2017 beslöt Göteborg & Co ihop med Göteborgs kulturförvaltning att 100 berättelser skulle samlas in från 100 göteborgare. Efter diskussioner kring hur detta skulle gå till (se metod) beslutades att Göteborgs stadsmuseum skulle utföra detta arbete. Under 2018 påbörjades planering och utförande av intervjuer - maj 2019 gjordes den 100:de intervjun. Därefter påbörjades fotografering av samtliga intervjuade vilket slutfördes under 2020. Under 2020 registrerades intervjuerna och under hösten påbörjades arbetet med en utställning som planeras öppna juni 2021. Utställningen stod på Gustaf Adolfs torg under perioden 2 juni till 15 september och tack vare att utställningen stod ute var det mycket besökare trots de restriktioner som Coronaepedemin medförde.Utställningen delades upp i tio delar och placerades ut i tio olika stadsdelsområden under hösten och stod där fram till 29 december.
Historik

2011 inleddes diskussionerna kring Göteborg 400-årsjubileum. 2014 kom en katalog med 1680 idéer sammanställd av Göteborg & Co där många teman med anknytning till stadens verksamheter och befolkning fanns samlade. Efter denna sammanställning fördjupades arbetet med några av dessa teman, bland annat fick Göteborgs stadsmuseum anordna ett antal workshops kring tema Möten och upplevelser.

Dessa workshops utmynnade i projektet Göteborg berättar som startade 2016 med insamling av berättelser om stadens platser, berättarcaféer och stadsvandringar av olika slag. Insamlingen av berättelser skedde på Kulturkalaset, Tellusfestivalen i Bergsjön, Barnens lördag i Biskopsgården och Äldredagen i Kortedala och lades sedan ut på den digitala kartan Min stad. Stadsvandringskartor för nyanlända göteborgare på deras hemspråk (arabiska, persiska, tigrinja, somaliska, ryska och engelska) producerades och vandringar genomfördes med tolkning av Integrationscentrum. Kartor producerades och vandringar gjordes också om två av de nationella minoriteternas historia i Göteborg, Det judiska Göteborg och Det Sverigefinska Göteborg. I detta skede av projektet ingick också att inventera det äldre projektet Hundra Utmärkta Hus och de skyltar som sattes upp på byggnader i Göteborg i och med det projektet. Ett förslag togs fram av konstnärskollektivet Poste Restante på hur man med hjälp av konst skulle kunna berätta historien om demonstrationen för kvinnlig rösträtt på Järntorget 1918. Analys av platsen för konstverket gjordes i workshops tillsammans med projektet Funktek. Ett samarbete med Stadsmissionens projekt Röst genomfördes där insamlade berättelser blev till en föreställning på Stadsmuseet. Skrivarworkshop arrangerades tillsammans med Interreligiösa centret, och stadsvandring i Bergsjön tillsammans med Melica och Tiktitut där lokala och historiska perspektiv möttes.

2017 beslöt Göteborg & Co ihop med Göteborgs kulturförvaltning att 100 berättelser skulle samlas in från 100 göteborgare. Efter diskussioner kring hur detta skulle gå till (se metod) beslutades att Göteborgs stadsmuseum skulle utföra detta arbete. Under 2018 påbörjades planering av intervjuer -med utgånspunkt från statistik från goteborg.se gjordes ett förslag på olika urvalskriterier och i mars 2018 gjordes den första intervjun, i maj 2019 gjordes den 100:de intervjun. Samtidigt genomfördes ett antal berättarcaféer där flera av informanterna möttes. Därefter påbörjades hösten 2019 fotografering av samtliga intervjuade vilket gjordes under en period av c:a 8 månader. Registrering av intervjuer gjorden under våren 2020 och hösten 2020 påbörjades utställningsarbetet med val av citat och porträtt och skrivande av presentationer till 54 dubbelsidiga skärmar som ställs ut under sommaren 2021 på Gustaf Adolfs torg.

Utställning - kopplad till
Göteborg berättar, 2021
alt
Diarienummer
0338/18
Ämnesord - innehåll
göteborgshistoria; social historia
Namn - medverkande
Finnholm, Daniel; Jonsson, Kristian; Larberg, Vanja; Nyberg, Marie; Rådegård, Ida; Sossna, Rolf; Strömberg, Håkan; Ågren, Marja
Stad
Göteborg
Litteraturhänvisning
1680 idéer om Göteborgs 400-årsjubileum / red. Åke Magnusson. - Göteborg, 2012; 1680 idéer om Göteborgs 400-årsjubileum / redaktör: Åke Magnusson.- Göteborg : Tre böcker, 2012
Webblänk - url
www.goteborg2021.com; www.goteborg2021.com; vartgoteborg.se