logo

Carlotta - the museum database

GMK :: Göteborgs Historiska Museums Mynt- och Medaljsamling

Object description
Mynt- och medaljsamling tillhörande Göteborgs historiska museum.