logo

Carlotta - the museum database

Andersson, Signe, lektor :: person

Object description

småskolelärare, övningsskollärare, fortbildningskonsulent samt lektor vid Lärarhögskolan i Mölndal. SA var dotter till lantbrukaren och kommunalmannen Jonas Arthur Andersson och hans hustru Hilda Maria, Möre gård, Kville socken, Bohuslän.

SA studerade till småskollärare vid Uddevalla seminarium. Efter sin examen 1931 flyttade SA runt mellan olika tjänster i Skåne, Småland och Halland, innan hon kom till Göteborg år 1936.

Här arbetade hon vid ett flertal skolor, bl a Nya Lundenskolan och Nordhemsskolan. 1963 erhöll hon tjänst som lektor i lågstadiets pedagogik vid Lärarhögskolan i Mölndal, där hon förblev fram till pensionen år 1975.

SA skrev även ett stort antal läroböcker och metodiska handledningar för svenskämnet, bla ett stort antal läsläror. Hon intresserade sig särskilt för läsinlärningens problematik.

SA har i flera mycket generösa donationer skänkt ett stort antal föremål till Göteborgs Historiska museum och Göteborgs Skolmuseum, bla en stor samling läroböcker.

Visat namn
Andersson, Signe, lektor
Förnamn - personens
Signe Aina Helena
Efternamn - personens
Andersson
Sakord
person
Genus - personen
kvinna
Sakord/keyword - english
person
Titel - personens
lektor
Tidpunkt - födelse
1909-04-12; 1909
Tidpunkt - död
1982-10-11
Yrke
fortbildningskonsulent; lärare
Beskrivning

småskolelärare, övningsskollärare, fortbildningskonsulent samt lektor vid Lärarhögskolan i Mölndal. SA var dotter till lantbrukaren och kommunalmannen Jonas Arthur Andersson och hans hustru Hilda Maria, Möre gård, Kville socken, Bohuslän.

SA studerade till småskollärare vid Uddevalla seminarium. Efter sin examen 1931 flyttade SA runt mellan olika tjänster i Skåne, Småland och Halland, innan hon kom till Göteborg år 1936.

Här arbetade hon vid ett flertal skolor, bl a Nya Lundenskolan och Nordhemsskolan. 1963 erhöll hon tjänst som lektor i lågstadiets pedagogik vid Lärarhögskolan i Mölndal, där hon förblev fram till pensionen år 1975.

SA skrev även ett stort antal läroböcker och metodiska handledningar för svenskämnet, bla ett stort antal läsläror. Hon intresserade sig särskilt för läsinlärningens problematik.

SA har i flera mycket generösa donationer skänkt ett stort antal föremål till Göteborgs Historiska museum och Göteborgs Skolmuseum, bla en stor samling läroböcker.

Namn - verksam vid
Lärarhögskolan i Göteborg; Nordhemsskolan; Nya Lundenskolan
Stad
Göteborg
Gata/adress
Kobbarnas Väg 4
Litteraturhänvisning
För hundra år sedan: Skildringar från Göteborgs 1880-tal. - Göteborgs historiska museum, 1984, s.7; Till Signe Andressons minne / Lili Kaelas. Artikel i Vid älven. Årsbok : 1983-1984, Landskapet och människan. - Göteborgs arkeologiska mus, Göteborg : 1983-1984. s. 7-9

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.