logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs museum. Arkeologiska avdelningen, Arkeologiska museet, Göteborg :: organisation

Object description

Museum i Göteborg 1946-1993. Arkeologiska museet ingick ursprungligen i Göteborgs museum, grundat 1861. Den arkeologiska samlingen bildade en egen avdelning 1912 och blev sedermera eget museum efter att Göteborgs Museum 1946 uppdelades i tre fristående museer: Göteborgs Arkeologiska, Etnografiska respektiva Historiska museer.

Arkeologiska museet blir 1993 en del i det nybildade Göteborgs Stadsmuseum.

 1. Thumbnail
  Bibliotek: MM:2161
  Titel - huvudtitel: Lundby
  Time:
  1982
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog, Göteborgs arkeologiska museum, Hermansson, Agneta, Myhrén, Sture, 1942-, Söderpalm, Kristina
 2. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:5318
  Titel - huvudtitel: Överproduktion till döds
  Time:
  1985
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Slavik, Jan
 3. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:5358
  Titel - huvudtitel: Sandarna
  Time:
  1984
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog, Göteborgs arkeologiska museum
 4. Thumbnail
  Bibliotek: MM:5396
  Titel - huvudtitel: Arkeologi och naturgas - hur hänger det ihop
  Time:
  1985
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Hall, Berit, 1943- [huvuduppslag], Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Väst, Thorsson, Claes, 1950- (MM) [biuppslag], Weiler, Eva, 1943-2001 [biuppslag]
 5. Thumbnail
  Bibliotek: MM:22400, MM:5734
  Titel - huvudtitel: Forntiden
  Time:
  1980
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Manneby, Hans
 6. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:5967
  Titel - huvudtitel: Krigare och saltbaroner
  Time:
  1971
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum
 7. Thumbnail
  Bibliotek: MM:5994
  Titel - huvudtitel: När järnet kom
  Time:
  1976
  Person:
  Cullberg, Kjerstin, 1926-2002 [biuppslag], Göteborgs arkeologiska museum, När järnet kom, 1976
 8. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:6342
  Titel - huvudtitel: Arkeologi och energi
  Time:
  1989
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog, Göteborgs arkeologiska museum, Öborn, Gösta, 1947-
 9. Thumbnail
  Bibliotek: MM:6440
  Titel - huvudtitel: Bua Västergård
  Time:
  1983
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Wigforss, Johan [biuppslag]
 10. Thumbnail
  Bibliotek: MM:7099
  Titel - huvudtitel: Stenåldersboplatsen Bua Västergård, Göteborg
  Time:
  1972
  Person:
  museet (MM)
 11. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:7209
  Titel - huvudtitel: Västsvenska vikingatidsstudier
  Time:
  1955
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Widéen, Harald, 1912-2001
 12. Thumbnail
  Bibliotek: MM:9515
  Titel - huvudtitel: Göteborgs arkeologiska museum
  Time:
  1971
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog [biuppslag], Cullberg, Carl, 1930-2020 [biuppslag], Cullberg, Kjerstin, 1926-2002 [biuppslag], Fernholm, Gudrun (MM) [biuppslag], Göteborgs arkeologiska museum, Hall, Berit, 1943- [biuppslag], Kaelas, Lili, 1919-2007 [biuppslag], Selling, Dagmar, 1912-1987 [biuppslag], Sjöberg, Jan Eric [biuppslag], Åhman, Eva (MM) [biuppslag]
 13. Thumbnail
  Bibliotek: MM:9516
  Titel - huvudtitel: Göteborgs arkeologiska museum
  Time:
  1968/69
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum
 14. Thumbnail
  Bibliotek: MM:10228
  Titel - huvudtitel: Göteborgs arkeologiska museum
  Time:
  1968/69
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum
 15. Thumbnail
  Bibliotek: MM:11377
  Titel - huvudtitel: Det agrara kulturlandskapets utveckling i Göteborg - ett rekonstruktionsförsök
  Time:
  [1977?]
  Person:
  Cullberg, Kjerstin, 1926-2002 [huvuduppslag], Göteborgs arkeologiska museum
 16. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13064
  Titel - huvudtitel: Vid älven
  Time:
  1980
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog [biuppslag], Cullberg, Kjerstin, 1926-2002 [biuppslag], Göteborgs arkeologiska museum, Hall, Berit, 1943- [biuppslag], Hillefors, Åke, 1924-2004 [biuppslag], Kaelas, Lili, 1919-2007 [biuppslag], Michaelsen, Ulle (MM) [biuppslag], Nordbladh, Jarl, 1939- [biuppslag], Sjöberg, Jan Eric [biuppslag], Wigforss, Johan [biuppslag]
 17. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13065
  Titel - huvudtitel: Vid älven
  Time:
  1978
  Person:
  Andrén, Anders, 1952- [biuppslag], Cullberg, Kjerstin, 1926-2002 [biuppslag], Göteborgs arkeologiska museum, Hall, Berit, 1943- [biuppslag], Kaelas, Lili, 1919-2007 [biuppslag], Michaelsen, Ulla (MM) [biuppslag], Wigforss, Johan [biuppslag], Wilson, David W. [biuppslag]
 18. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13070
  Titel - huvudtitel: Göteborgs arkeologiska museum
  Time:
  1964
  Person:
  Cullberg, Carl, 1930-2020 [biuppslag], Cullberg, Kjerstin, 1926-2002 [biuppslag], Göteborgs arkeologiska museum
 19. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13072
  Titel - huvudtitel: Göteborgs arkeologiska museum
  Time:
  1964
  Person:
  Cullberg, Carl, 1930-2020, Cullberg, Kjerstin, 1926-2002, Fredsjö, Åke, 1913-1978, Göteborgs arkeologiska museum, Kaelas, Lili, 1919-2007, Moberg, Carl-Axel, 1915-1987, Sjöberg, Jan Eric, Särlvik, Ingegerd, 1932-2022
 20. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13073
  Titel - huvudtitel: Göteborgs arkeologiska museum
  Time:
  1960
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Kaelas, Lili, 1919-2007 [biuppslag]
 21. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13074
  Titel - huvudtitel: Göteborgs arkeologiska museum
  Time:
  1959
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum
 22. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13075
  Titel - huvudtitel: GAM, Göteborgs arkeologiska museum
  Time:
  1957
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum
 23. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13079
  Titel - huvudtitel: Göteborgs arkeologiska museum
  Time:
  1970
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog [biuppslag], Cullberg, Carl, 1930-2020 [biuppslag], Cullberg, Kjerstin, 1926-2002 [biuppslag], Frykman, Birgitta, 1941-2017 [biuppslag], Göteborgs arkeologiska museum, Kaelas, Lili, 1919-2007 [biuppslag], Linder Welin, Ulla S. [biuppslag], Lundberg, Monica, 1939- [biuppslag], Moberg, Carl-Axel, 1915-1987 [biuppslag], Olsson, Hasse, arkeolog [biuppslag], Sjöberg, Jan Eric [biuppslag], Urwitz, Lars [biuppslag], Wigforss, Johan [biuppslag]
 24. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13149
  Titel - huvudtitel: 3 museer
  Person:
  Tellus annonsbyrå (MM)
 25. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13734
  Titel - huvudtitel: Guldskatter från Karpaterna
  Time:
  [1970]
  Person:
  Kaelas, Lili, 1919-2007 [biuppslag]
 26. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13889
  Titel - huvudtitel: Gudar och människor vid Nilen
  Time:
  1973
  Person:
  Axel-Nilsson, Göran, 1907-1999
 27. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:14205
  Titel - huvudtitel: Bohuslän
  Time:
  1956
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Niklasson, Nils, 1890-1966
 28. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14916
  Titel - huvudtitel: En kulturmiljö i fysisk riksplan
  Time:
  1974
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs Historiska Museum
 29. Thumbnail
  Bibliotek: MM:20137
  Titel - huvudtitel: Göteborgs arkeologiska museum
  Time:
  1978, 1980
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum
 30. Thumbnail
  Bibliotek: MM:20422
  Titel - huvudtitel: The chronology of the Mesolithic stone age on the Swedish West coast
  Time:
  1973
  Person:
  Göteborgs och Bohusläns fornminnesförening, Welinder, Stig, 1945- [huvuduppslag]
 31. Thumbnail
  Bibliotek: MM:20844
  Titel - huvudtitel: Björsjöås i Vättlefjäll
  Time:
  1982
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Hall, Berit, 1943-
 32. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:20845
  Titel - huvudtitel: Önnered i Västra Frölunda
  Time:
  1980
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs Historiska Museum, Göteborgs naturhistoriska museum, Hall, Berit, 1943-, Myhrén, Sture, 1942-, Pålsand-Nordin, Sibylla, 1933-
 33. Thumbnail
  Bibliotek: MM:20846
  Titel - huvudtitel: Skändlaberget på Hisingen
  Time:
  1979
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog, Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs Historiska Museum, Göteborgs naturhistoriska museum, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Myhrén, Sture, 1942-, Söderpalm, Kristina
 34. Thumbnail
  Bibliotek: MM:20847
  Titel - huvudtitel: Bergumsbygden
  Time:
  1980
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog, Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs Historiska Museum, Göteborgs naturhistoriska museum, Myhrén, Sture, 1942-, Söderpalm, Kristina
 35. Thumbnail
  Bibliotek: MM:20848
  Titel - huvudtitel: Bronsålderssundet i Björlanda
  Time:
  1978
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog, Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs naturhistoriska museum, Myhrén, Sture, 1942- [biuppslag]
 36. Thumbnail
  Bibliotek: MM:20850
  Titel - huvudtitel: Styrsö
  Time:
  1983
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog, Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs Historiska Museum, Göteborgs naturhistoriska museum
 37. Thumbnail
  Bibliotek: MM:20921
  Titel - huvudtitel: Livet i det gamla Göteborg
  Time:
  1986
  Person:
  Andersson, Stina, arkeolog [biuppslag], Broo, Björn [biuppslag], Göteborgs arkeologiska museum, Jönsson-Kihlberg, Eva, 1952- [biuppslag]
 38. Thumbnail
  Bibliotek: MM:21107
  Titel - huvudtitel: Kulturhistorisk utredning för Styrsö generalplan
  Time:
  1969
 39. Thumbnail
  Bibliotek: MM:21132
  Titel - huvudtitel: Askim översiktsplan
  Time:
  [1970?]
 40. Thumbnail
  Bibliotek: MM:21146
  Titel - huvudtitel: Hensbacka
  Time:
  1965
  Person:
  Niklasson, Nils, 1890-1966 [huvuduppslag]
 41. Thumbnail
  Bibliotek: MM:21435
  Titel - huvudtitel: Projektet Stenåldersboplatser i göteborgstrakten
  Time:
  1974
  Person:
  Cullberg, Carl, 1930-2020 [huvuduppslag]
 42. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:21559
  Titel - huvudtitel: Fynd
  Time:
  1985-
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs Stadsmuseum
 43. Thumbnail
  Bibliotek: MM:22358
  Titel - huvudtitel: Göteborgs arkeologiska museum
  Time:
  1958-1967
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum
 44. Thumbnail
  Bibliotek: MM:22359
  Titel - huvudtitel: Göteborgs arkeologiska museum
  Time:
  1968-73
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum
 45. Thumbnail
  Bibliotek: MM:22401
  Titel - huvudtitel: Göteborgs arkeologiska museum
  Time:
  1972/73
  Person:
  Arrhenius, Birgit, Göteborgs arkeologiska museum, Kaelas, Lili, 1919-2007, Lundström, Agneta, 1938-, Selling, Dagmar, 1912-1987
 46. Thumbnail
  Bibliotek: MM:22525
  Titel - huvudtitel: Blick mot forntiden
  Time:
  1964
 47. Thumbnail
  Bibliotek: MM:22528
  Titel - huvudtitel: Silver
  Time:
  1977
  Person:
  Muséerna (MM)
 48. Thumbnail
  Bibliotek: MM:22532
  Titel - huvudtitel: Former för måltiden från olika tider och miljöer
  Time:
  [1974?]
  Person:
  Muséerna (MM)
 49. Thumbnail
  Bibliotek: MM:28445
  Titel - huvudtitel: Bua Västergård
  Time:
  1983
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Wigforss, Johan [biuppslag]
 50. Thumbnail
  Bibliotek: MM:28456
  Titel - huvudtitel: 1600 - 1700-talsfynd
  Time:
  1985
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Lorentzson, Mona, 1944- [huvuduppslag]
 51. Thumbnail
  Bibliotek: MM:28809
  Titel - huvudtitel: Hunner, germaner, avarer
  Time:
  1975
  Person:
  Statens historiska museum
 52. Thumbnail
  Bibliotek: MM:28822
  Titel - huvudtitel: Former för måltiden från olika tider och miljöer
  Time:
  [1974?]
  Person:
  Muséerna (MM)
 53. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:28910
  Titel - huvudtitel: Bronsåldern i Sverige
  Time:
  1977
  Person:
  Kaelas, Lili, 1919-2007, Tibnor väst
 54. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:29335
  Titel - huvudtitel: Göteborgstraktens hällristningar
  Time:
  1956
  Person:
  Fredsjö, Åke, 1913-1978
 55. Thumbnail
  Bibliotek: MM:30767
  Titel - huvudtitel: Rörby
  Time:
  1962
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Niklasson, Nils, 1890-1966 [huvuduppslag]
 56. Thumbnail
  Bibliotek: MM:30840
  Titel - huvudtitel: AVS
  Time:
  1969
  Person:
  Cullberg, Carl, 1930-2020 [biuppslag], Göteborgs arkeologiska museum, Göteborgs universitet
 57. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31206
  Titel - huvudtitel: 12:110 Östergärde Göteborg, gravfält, romersk järnålder
  Time:
  1972
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Wigforss, Johan [huvuduppslag]
 58. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31247
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk undersökning
  Time:
  1990
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Ragnesten, Ulf
 59. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31251
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning
  Time:
  1989
  Person:
  Göteborgs arkeologiska museum, Ragnesten, Ulf
 60. Thumbnail
  Bibliotek: MM:31252
  Titel - huvudtitel: Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1990-1992
  Time:
  2001
  Person:
  Göteborgs Stadsmuseum, Ragnesten, Ulf

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.