logo

Carlotta - the museum database

Etnografiska museet, Göteborg, Världskulturmuseet, Göteborgs etnografiska museum, Göteborgs museum. Etnografiska avdelningen :: organisation

Visat namn
Etnografiska museet, Göteborg; Världskulturmuseet; Göteborgs etnografiska museum; Göteborgs museum. Etnografiska avdelningen
Verksamhetsnamn
Etnografiska museet; Etnografiska avdelningen; Världskulturmuseet [2004-]
Sakord
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Historik

Museet var ursprungligen en avdelning i det 1861 år grundade Göteborgs Museum. 1946 blev man ett fristående museum med namnet Etnografiska museet. Fram till 1990-talet låg museet i Ostindiska huset vid Hamnkanalen. I och med Göteborgs stadsmuseums grundande behövdes lokalerna till detta museum, varför den etnografiska samlingen flyttades ut och under en period låg nedpackad.

Museet blev sedermera en del i den nyskapade myndigheten för Världskulturmuseer bildad 1/1 1999, och flyttade in i ett för verksamheten skapad byggnad vid Korsvägen, öppnad för allmänheten i december 2004.

; Årets museum i Sverige 2009
Land
Sverige
Stad
Göteborg
Institutionsnamn
Göteborgs etnografiska museum; Göteborgs museum.; Göteorgs museum
Namn på underordnad enhet
Etnografiska avdelningen

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.