logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs museum :: organisation

Object description

Göteborgs museum, beläget i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, utgör grunden till ett antal museer i Göteborg, bland annat dagens Stadsmuseum. Museet invigs 20 december 1861.

Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  Utställning: 1927 års nyförvärv, 1928
  Titel - verkets: 1927 års nyförvärv
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1928
  Person:
  Göteborgs museum
 2. Thumbnail
  Utställning: 1929 års nyförvärv, 1930
  Titel - verkets: 1929 års nyförvärv
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1930
  Person:
  Göteborgs museum
 3. Thumbnail
  Utställning: 25-årsminnet av Antarcticexpeditionen 1903, 1928
  Titel - verkets: 25 -årsminnet av Antarcticexepeditionen
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1928
  Person:
  Göteborgs museum
 4. Thumbnail
  Utställning: Dräktgalleriet, 1932
  Titel - verkets: Dräktgalleriet
  Location:
  Ostindiska huset
  Time:
  1900-talet, 1932-01
  Person:
  Göteborgs museum
 5. Thumbnail
  Utställning: Dräktutställning, 1924, Från kung Fredrik till Karl XV, 1924
  Titel - verkets: Från kung Fredrik till Karl XV
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1924-11-26, 1925-02-01
  Person:
  Göteborgs museum
 6. Thumbnail
  Utställning: Etnologisk utställning, 1937
  Titel - verkets: Etnologisk utställning
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1937-02-04, 1937-12-31
  Person:
  Göteborgs museum
 7. Thumbnail
  Utställning: Färösamlingen, 1930
  Titel - verkets: Färösamlingen
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1930
  Person:
  Göteborgs museum
 8. Thumbnail
  Utställning: Genealogiska föreningens utställning, 1938
  Titel - verkets: Genealogiska föreningens utställning
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1938-04-10 [enbart denna dag], 1938-04-21, 1938-04-24
  Person:
  Göteborgs museum
 9. Thumbnail
  Utställning: Gustav Adolfsmedaljer, 1932
  Titel - verkets: Gustav Adolfsmedaljer
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1932
  Person:
  Göteborgs museum
 10. Thumbnail
  Utställning: Göteborg 1861, 1936
  Titel - verkets: Göteborg 1861
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1936
  Person:
  Göteborgs museum
 11. Thumbnail
  Utställning: Leksaksutställning, 1943
  Titel - verkets: Leksaksutställning
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1943-11
  Person:
  Göteborgs museum
 12. Thumbnail
  Utställning: Litauisk folkkonst, 1931
  Titel - verkets: Litauisk folkkonst
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1931
  Person:
  Göteborgs museum
 13. Thumbnail
  Utställning: MEETHS, 1935
  Titel - verkets: MEETHS
  Location:
  MEETHS
  Time:
  1935-02-11, 1935-02-24
  Person:
  Göteborgs museum
 14. Thumbnail
  Utställning: MEETHS AB, 1939
  Titel - verkets: MEETHS AB
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1939
  Person:
  Göteborgs museum
 15. Thumbnail
  Utställning: Minnesutställning: Eugen Thorburn, 1932
  Titel - verkets: Minnesutställning: Eugen Thorburn
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1932
  Person:
  Göteborgs museum
 16. Thumbnail
  Utställning: Nordenfeltska skolan, 1937
  Titel - verkets: Nordenfeltska skolan
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1937-05-10, 1937-06-13
  Person:
  Göteborgs museum
 17. Thumbnail
  Utställning: Nutida svensk medaljkonst, 1937
  Titel - verkets: Nutida svensk medaljkonst
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1937-03-17, 1937-04-11
  Person:
  Göteborgs museum
 18. Thumbnail
  Utställning: Nya Hattmagasinets utställning, 1938
  Titel - verkets: Nya Hattmagasinets utställning
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1938
  Person:
  Göteborgs museum
 19. Thumbnail
  Utställning: Reklamutställning, 1931
  Titel - verkets: Reklamutställning
  Location:
  Ströms herrekipering
  Time:
  1931
  Person:
  Göteborgs museum
 20. Thumbnail
  Utställning: Skrå- och Bryggeriutställning, 1946
  Titel - verkets: Skrå- och Bryggeriutställning
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1946-10-18, 1946-11-10
  Person:
  Göteborgs museum
 21. Thumbnail
  Utställning: Skråutställning, 1946
  Titel - verkets: Skråutställning
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1946
  Person:
  Göteborgs museum
 22. Thumbnail
  Utställning: SOIC: Minnesutställning, 1931
  Titel - verkets: SOIC: Minnesutställning
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1931
  Person:
  Göteborgs museum
 23. Thumbnail
  Utställning: Topografisk utställning, 1936
  Titel - verkets: Topografisk utställning
  Location:
  Börsen
  Time:
  1936
  Person:
  Göteborgs museum
 24. Thumbnail
  Utställning: Utställning av föremål ur Källbysamlingen, 1949
  Titel - verkets: Utställning av föremål ut Källbysamlingen
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1949
  Person:
  Göteborgs museum
 25. Thumbnail
  Utställning: Utställning av Holländskt keramik, 1944
  Titel - verkets: Uställning av Holländskt keramik
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1944-10, 1944-11
  Person:
  Göteborgs museum
 26. Thumbnail
  Utställning: Utställning för Göteborgs Musei styrelse, 1945
  Titel - verkets: Utställning för Göteborgs Musei styrelse
  Location:
  Göteborgs museum
  Time:
  1945
  Person:
  Göteborgs museum

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.