logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs museum :: organisation

Object description

Göteborgs museum, beläget i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, utgör grunden till ett antal museer i Göteborg, bland annat dagens Stadsmuseum. Museet invigs 20 december 1861.

Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 1922:03
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Släp
  Person:
  Sarauw, Georg [?]
 2. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 1927:01
  Sakord: arkeologisk arkivrapport, arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Göteborg
  Person:
  Boman, K.A.
 3. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 1934:08
  Sakord: arkeologisk rapport, rapport
  Location:
  Bohuslän, Skee
  Person:
  Janson, Sverker, 1908-2005
 4. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: Arkeologisk rapport 1935_09
  Sakord: arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Location:
  Kville
  Person:
  Janson, Sverker, 1908-2005
 5. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:6132
  Sakord: keramikkärl, lerkärl
  Location:
  Bohuslän, Inlands Södre, Sverige, Ytterby, Östra trädal
  Time:
  1915, 1915-07-26, 1915-08-26, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 6. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:6140
  Sakord: keramikbägare, keramikkärl, lerkärl
  Location:
  Bohuslän, Inlands Södre, Sverige, Ytterby, Östra trädal
  Time:
  1915, 1915-07-26, 1915-08-26, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 7. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:6146
  Sakord: keramikbägare, keramikkärl, lerkärl
  Location:
  Bohuslän, Inlands Södre, Sverige, Ytterby, Östra trädal
  Time:
  1915, 1915-07-26, 1915-08-26, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 8. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:6161
  Sakord: behållare, keramikkärl, lerkärl
  Location:
  Bohuslän, Inlands Södre, Kareby, Sverige, Västra Löstrop
  Time:
  1915, 2002-03-11, stenålder (12000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 9. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:6176
  Sakord: keramikkärl
  Location:
  Bohuslän, Inlands Södre, Kareby, Sverige, Västra Löstorp
  Time:
  1915, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 10. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:15940
  Sakord: keramikkärl, keramikskärva
  Location:
  Brännholmsviken, Göteborg, Styrsö, Sverige, Vikingakyrkogården, Västergötland
  Time:
  1917, 2018, förromersk järnålder (500 f. Kr - 0 Kr. f), yngre järnålder (400 e. Kr - 1100 e. Kr)
 11. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:18344
  Sakord: spjutspets
  Location:
  Fjäre, Göteborg, Halland, Onsala, Runsås, Sverige
  Time:
  1918, 1920, bronsålder (1700 f. Kr - 500 f. Kr)
  Person:
  Jubileumsutställningen 1923
 12. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:18345
  Sakord: holkyxa
  Location:
  Fjäre, Göteborg, Halland, Onsala, Runsås, Sverige
  Person:
  Jubileumsutställningen 1923
 13. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:18346
  Sakord: holkyxa
  Location:
  Fjäre, Göteborg, Halland, Onsala, Runsås, Sverige
  Time:
  bronsålder (1700 f. Kr - 500 f. Kr)
  Person:
  Jubileumsutställningen 1923
 14. Thumbnail
  Objekt: GAM:18548
  Sakord: gravurna, keramikkärl
  Location:
  Bohuslän, Inlands Södre, Smällen, Sverige, Ytterby
  Time:
  1919, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 15. Thumbnail
  Objekt: GAM:18550
  Sakord: keramikskärva
  Location:
  Bohuslän, Inlands Södre, Smällen, Sverige, Ytterby
  Time:
  1919, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 16. Thumbnail
  Objekt: GAM:18554
  Sakord: keramikskärva
  Location:
  Bohuslän, Inlands Södre, Smällen, Sverige, Ytterby
  Time:
  1919, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 17. Thumbnail
  Objekt: GAM:18569
  Sakord: keramikskärva, krukskärvor
  Location:
  Bohuslän, Inlands Södre, Smällen, Sverige, Ytterby
  Time:
  1919, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 18. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:18587
  Sakord: keramikkärl, kruka
  Location:
  Bohuslän, Inlands Södre, Smällen, Sverige, Ytterby
  Time:
  1919, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 19. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:23480
  Sakord: keramikkärl
  Location:
  Bohuslän, Bullaren, Naverstad, Sverige, Vassbotten
  Time:
  1924, 1924-07-03, 1924-07-11, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 20. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:23481
  Sakord: keramikkärl
  Location:
  Bohuslän, Bullaren, Naverstad, Sverige, Vassbotten
  Time:
  1924, 1924-07-03, 1924-07-11, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 21. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:23490
  Sakord: keramikkärl
  Location:
  Bohuslän, Bullaren, Naverstad, Sverige, Vassbotten
  Time:
  1924, 1924-07-03, 1924-07-11, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 22. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:23491
  Sakord: keramikkärl
  Location:
  Bohuslän, Bullaren, Naverstad, Sverige, Vassbotten
  Time:
  1924, 1924-07-03, 1924-07-11, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 23. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:23513
  Sakord: keramikkärl, utgrävning, utgrävningar
  Location:
  Bohuslän, Ellelien [Elgliden], Naverstad, Sverige
  Time:
  1924-07-12, 1924-07-15, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr) [rapport]
 24. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:23521
  Sakord: keramikkärl
  Location:
  Bohuslän, Bullaren, Ellelien, Naverstad, Sverige
  Time:
  1924, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 25. Thumbnail
  Objekt: GAM:24001
  Sakord: utgrävning, utgrävningar
  Location:
  Göteborg, Lundby, Sverige, villan Henrietteberg, Västergötland, Ö om Lundby gamla kyrka
  Time:
  1921-08-22, 1921-09-06, 1922-05-31, 1922-06-14, stenålder (12000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 26. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:46435
  Sakord: keramikkärl
  Location:
  Bohuslän, Inlands Nordre, Kyrkenorum, Norum, Sverige
  Time:
  1935, 1935-08-08, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 27. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:46439
  Sakord: glaspärla, pärlor
  Location:
  Bohuslän, Inlands Nordre, Kyrkenorum, Norum, Sverige
  Time:
  1935, 1935-08-08, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 28. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:47414
  Sakord: keramikskärvor, undersökning, utgrävning, utgrävningar
  Location:
  Askim, Göteborg, Hult-Åsen 31/420 mtl Litt D, Sverige, Trollåsen, Västergötland
  Time:
  1941-11-20
 29. Thumbnail
  Objekt: GAM:58695
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 30. Thumbnail
  Objekt: GAM:58696
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 31. Thumbnail
  Objekt: GAM:58698
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 32. Thumbnail
  Objekt: GAM:58703
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 33. Thumbnail
  Objekt: GAM:58706
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 34. Thumbnail
  Objekt: GAM:58707
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 35. Thumbnail
  Objekt: GAM:58710
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 36. Thumbnail
  Objekt: GAM:58860
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 37. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:58931
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 38. Thumbnail
  Objekt: GAM:58934
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 39. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:58936
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 40. Thumbnail
  Objekt: GAM:58981
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 41. Thumbnail
  Objekt: GAM:58983
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 42. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:58984
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 43. Thumbnail
  Objekt: GAM:58985
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 44. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:59042
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 45. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:59086
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 46. Thumbnail
  Objekt: GAM:59087
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 47. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:59097
  Sakord: keramikskärva, keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 48. Thumbnail
  Objekt: GAM:79856
  Sakord: keramikskärvor
  Location:
  Göteborg, Sverige, Tanneskärsgatan, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1936, 1937, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 49. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:13956
  Sakord: husgeråd, skärvsamling
  Location:
  17 kv Borgaren, Borgaren, Göteborg, Inom Vallgraven, Nordstaden, Sverige, Torggatan [18], Västergötland
  Time:
  1600-talet, 1700-talet, 1932, historisk tid, tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
 50. Thumbnail
  Objekt: GM:15424
  Sakord: fat
  Location:
  Gustav Adolfs torg [2], Göteborg, Kommendanthuset, Köpmansgatan [5], Nordstaden 11:7, Rådhuset, Rådhuset [11], Sverige, Tyska prostgården, Tyska prosthuset
  Time:
  1935, historisk tid, tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
 51. Thumbnail
  Objekt: GM:15425
  Sakord: fat
  Location:
  Gustav Adolfs torg [2], Göteborg, Kommendanthuset, Köpmansgatan [5], Nordstaden 11:7, Rådhuset, Rådhuset [11], Sverige, Tyska prostgården, Tyska prosthuset
  Time:
  1935, historisk tid, tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
 52. Thumbnail
  Objekt: GM:15426
  Sakord: fat
  Location:
  Gustav Adolfs torg [2], Göteborg, Kommendanthuset, Köpmansgatan [5], Nordstaden 11:7, Rådhuset, Rådhuset [11], Sverige, Tyska prostgården, Tyska prosthuset
  Time:
  1935, historisk tid, tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
 53. Thumbnail
  Objekt: GM:15427
  Sakord: fat
  Location:
  Gustav Adolfs torg [2], Göteborg, Kommendanthuset, Köpmansgatan [5], Nordstaden 11:7, Rådhuset, Rådhuset [11], Tyska prostgården, Tyska prosthuset
  Time:
  1935, historisk tid, tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
 54. Thumbnail
  Objekt: GM:15428
  Sakord: husgeråd, skål
  Location:
  Gustav Adolfs torg [2], Göteborg, Kommendanthuset, Köpmansgatan [5], Nordstaden 11:7, Rådhuset, Rådhuset [11], Sverige, Tyska prostgården, Tyska prosthuset
  Time:
  1935, historisk tid, tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
 55. Thumbnail
  Objekt: GM:15429
  Sakord: husgeråd, skål
  Location:
  Gustav Adolfs torg [2], Göteborg, Kommendanthuset, Köpmansgatan [5], Nordstaden 11:7, Rådhuset, Rådhuset [11], Sverige, Tyska prostgården, Tyska prosthuset
  Time:
  1935, historisk tid, tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
 56. Thumbnail
  Objekt: GM:15430
  Sakord: husgeråd, skål
  Location:
  Gustav Adolfs torg [2], Göteborg, Kommendanthuset, Köpmansgatan [5], Nordstaden 11:7, Rådhuset, Rådhuset [11], Sverige, Tyska prostgården, Tyska prosthuset
  Time:
  1935, historisk tid, tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
 57. Thumbnail
  Objekt: GM:15431
  Sakord: husgeråd, skål
  Location:
  Gustav Adolfs torg [2], Göteborg, Kommendanthuset, Köpmansgatan [5], Nordstaden 11:7, Rådhuset, Rådhuset [11], Sverige, Tyska prostgården, Tyska prosthuset
  Time:
  1935, historisk tid, tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
 58. Thumbnail
  Objekt: GM:15432
  Sakord: husgeråd, skål
  Location:
  Gustav Adolfs torg [2], Göteborg, Kommendanthuset, Köpmansgatan [5], Nordstaden 11:7, Rådhuset, Rådhuset [11], Sverige, Tyska prostgården, Tyska prosthuset
  Time:
  1935, historisk tid, tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
 59. Thumbnail
  Objekt: GM:15433
  Sakord: fat, fatskärva
  Location:
  Gustav Adolfs torg [2], Göteborg, Kommendanthuset, Köpmansgatan [5], Nordstaden 11:7, Rådhuset, Rådhuset [11], Sverige, Tyska prostgården, Tyska prosthuset
  Time:
  1935, historisk tid, tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
 60. Thumbnail
  bild
  Objekt: GM:15434
  Sakord: nattkärl, sanitet
  Location:
  Gustav Adolfs torg [2], Göteborg, Kommendanthuset, Köpmansgatan [5], Nordstaden 11:7, Rådhuset, Rådhuset [11], Sverige, Tyska prostgården, Tyska prosthuset
  Time:
  1935, historisk tid, tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.