logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs museum :: organisation

Object description

Göteborgs museum, beläget i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, utgör grunden till ett antal museer i Göteborg, bland annat dagens Stadsmuseum. Museet invigs 20 december 1861.

Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:12921 digital version
  Sakord: böcker, periodika, årstryck
  Time:
  1863-1882
 2. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:12983 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  1899
 3. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13009 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  1888
  Person:
  Berglund, Emil, Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899, Fåhræus, Olof Immanuel, Hedlund, S. A., Lagerberg, Magnus, Lindeberg, C. J., 1815-1900, Lindholm, Berndt, 1841-1914, Stuxberg, Anton, 1849-1902, Warburg, Karl, 1852-1918
 4. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13010 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  1911
  Person:
  Lagerberg, Carl, 1859-1922
 5. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13012 digital version
  Sakord: böcker, periodika, årstryck
  Time:
  1861-1862
 6. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13013 digital version
  Sakord: böcker, periodika, årstryck
  Time:
  1882-1885
 7. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13042 digital version
  Sakord: böcker, periodika, årstryck
  Time:
  1886-1905
 8. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13116 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  1867
  Person:
  Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899
 9. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13133 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  1923
 10. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13134 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  1906
 11. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13135 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  Bonnier
 12. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13136 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  1884
 13. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13137 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  1876
 14. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13138 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  1865
 15. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13139 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  1861
 16. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13143 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  1897
 17. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13170 digital version
  Sakord: bok, böcker, ämnesordnad handling
  Time:
  1931
  Person:
  Thulin, Otto, 1886-1959
 18. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13176 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  1893
  Person:
  Lagerberg, Carl, 1859-1922
 19. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13179 digital version
  Sakord: bok, böcker
  Time:
  1870
  Person:
  Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899
 20. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13182 digital version
  Sakord: bok, böcker, vägledning
  Time:
  1906 [titelbl.], 1907 [omsl.]
  Person:
  Lagerberg, Carl, 1859-1922
 21. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:13183 digital version
  Sakord: bok, böcker, ämnesordnad handling
  Time:
  1865
  Person:
  Lagerberg, Magnus [trol.]
 22. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:34132 digital version
  Sakord: bok, böcker, festskrift
  Time:
  1896
  Person:
  Bååth, Albert Ulrik, 1853-1912, Eichstädt, Fr., Lagerberg, Carl, 1859-1922, Lindholm, Berndt, 1841-1914, Stuxberg, Anton, 1849-1902
 23. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:34618 digital version
  Sakord: böcker, periodika, årstryck
  Time:
  1906
 24. Thumbnail
  bild
  Digitalt dokument: MM:49474 digital version
  Sakord: bok, böcker, vägledning
  Time:
  1980
  Person:
  Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.