logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs museum :: organisation

Object description

Göteborgs museum, beläget i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, utgör grunden till ett antal museer i Göteborg, bland annat dagens Stadsmuseum. Museet invigs 20 december 1861.

Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  Bibliotek: MM:9509
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museer - årsredovisning
  Time:
  1990
  Person:
  Göteborgs museer
 2. Thumbnail
  Bibliotek: MM:10324
  Titel - huvudtitel: Anders Nilssons efterlämnade samlingar
  Time:
  1906
  Person:
  Lagerberg, Carl, 1859-1922
 3. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:12921
  Titel - huvudtitel: Anslagsäskanden med verksamhetsredogörelser 1863-1882
  Time:
  1863-1882.
 4. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12923
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museer
  Time:
  1949?
  Person:
  Wideen, Harald, 1912-2001 [biuppslag]
 5. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12927
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1963
  Person:
  Göteborgs museum
 6. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12928
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1963
  Person:
  Göteborgs museum
 7. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12929
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1962
 8. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12930
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1962
  Person:
  Göteborgs museum
 9. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12931
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1961
 10. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12932
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1961
  Person:
  Göteborgs museum
 11. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12933
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1960
 12. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12934
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1960
  Person:
  Göteborgs museum
 13. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12935
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1959
 14. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12937
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1959
  Person:
  Göteborgs museum
 15. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12938
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1958
 16. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12939
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1958
  Person:
  Göteborgs museum
 17. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12940
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1957
  Person:
  Göteborgs museum
 18. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12941
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1957
  Person:
  Göteborgs museum
 19. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12942
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1956
  Person:
  Göteborgs museum
 20. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12943
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1956
  Person:
  Göteborgs museum
 21. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12945
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1955
  Person:
  Göteborgs museum
 22. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12946
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1954
  Person:
  Göteborgs museum
 23. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12947
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1954
  Person:
  Göteborgs museum
 24. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12948
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1953
 25. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12949
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1953
  Person:
  Göteborgs museum
 26. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12951
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1952
  Person:
  Göteborgs museum
 27. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12954
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1967
  Person:
  Göteborgs museum
 28. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12955
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1966
  Person:
  Göteborgs museum
 29. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12956
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1965
  Person:
  Göteborgs museum
 30. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12957
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1964
  Person:
  Göteborgs museum
 31. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12958
  Titel - huvudtitel: Besökssiffror
 32. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12980
  Titel - huvudtitel: Museums in Gothenburg
  Time:
  1951
  Person:
  Rundqvists boktryckeri
 33. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:12983
  Titel - huvudtitel: Vägledning för besökande inom Göteborgs museum
  Time:
  1899
  Person:
  Bonniers
 34. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12990
  Titel - huvudtitel: Göteborgs musei 75-års jubileum
  Time:
  1937
  Person:
  Göteborgs museum
 35. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13009
  Titel - huvudtitel: Göteborgs musei tjugofemårs-berättelse
  Time:
  1888
  Person:
  Berglund, Emil, Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899, Fåhræeus, O. I., Hedlund, S. A., Lagerberg, Carl, 1859-1922, Lindeberg, C. J., 1815-1900, Lindholm, B., Stuxberg, Anton, 1849-1902, Warburg, Karl, 1852-1918
 36. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13012
  Titel - huvudtitel: Årsberättelser 1861-1862
  Time:
  1861-1862
 37. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13013
  Titel - huvudtitel: Årsberättelser 1882-1885
  Time:
  1882-1885
 38. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13023
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museer - årsredovisning
  Time:
  1991
  Person:
  Göteborgs museer
 39. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13118
  Titel - huvudtitel: Förteckning öfver föremål ur framlidne adjunkten A. Nilssons samlingar, omfattande keramik, glas, silfver, mässing, koppar, tenn, stengods, möbler o. husgeråd, målningar, vapen, mynt, medaljer, m.m
  Time:
  1905
  Person:
  Lindgren & Söner
 40. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13119
  Titel - huvudtitel: Förteckning öfver föremål ur framlidne adjunkten A. Nilssons samlingar, omfattande keramik, glas, silfver, mässing, koppar, tenn, stengods, möbler o. husgeråd, målningar, vapen, mynt, medaljer, m.m
  Time:
  1905
  Person:
  Lindgren & Söner
 41. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13133
  Titel - huvudtitel: Stadganden angående Göteborgs museum
  Time:
  1923
  Person:
  Isacson
 42. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13134
  Titel - huvudtitel: Stadgar för Göteborgs museum
  Time:
  1906
  Person:
  Wald. Zachrissons boktryckeri
 43. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13135
  Titel - huvudtitel: Stadgar för Göteborgs museum
  Time:
  1890
  Person:
  Bonniers
 44. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13136
  Titel - huvudtitel: Stadgar för Göteborgs museum
  Time:
  1884
  Person:
  Göteborgs Handelstidning
 45. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13137
  Titel - huvudtitel: Stadgar för Göteborgs museum
  Time:
  1876
  Person:
  Göteborgs Handelstidning
 46. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13138
  Titel - huvudtitel: Stadgar för Göteborgs musei industri-lotteri
  Time:
  1865
  Person:
  Göteborgs Handelstidning
 47. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13139
  Titel - huvudtitel: Stadgar för Göteborgs museum
  Time:
  1861
  Person:
  Göteborgs Handelstidning
 48. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13140
  Titel - huvudtitel: Stadgar för Göteborgs museum
  Time:
  1864
  Person:
  Göteborgs Handelstidning
 49. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13149
  Titel - huvudtitel: 3 museer
  Person:
  Tellus annonsbyrå (MM)
 50. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13188
  Titel - huvudtitel: P.M. rörande verksamhetsberättelser från Göteborgs museum, med särskild hänsyn till dess historiska avd. (sen. Göteborgs historiska museum)
  Time:
  1955
  Person:
  Flygare, Arvid [biuppslag]
 51. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13232
  Titel - huvudtitel: Museidemonstrationer för skolbarn
  Time:
  tr. 1949
  Person:
  Rundqvists boktryckeri
 52. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13328
  Titel - huvudtitel: Hur hittar man i museet
  Time:
  [1953?]
  Person:
  Rundqvists bokförlag
 53. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13332
  Titel - huvudtitel: Planer över Göteborgs museum
  Time:
  [1935?]
 54. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13333
  Titel - huvudtitel: Planer över Göteborgs museum
  Time:
  [1935?]
 55. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13335
  Titel - huvudtitel: Planer över Göteborgs museum
 56. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13337
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum och Röhsska konstslöjdmuseet
  Time:
  1915
  Person:
  Isacson
 57. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13357
  Titel - huvudtitel: Utställning af silfverarbeten från Göteborg
  Time:
  [1912]
  Person:
  Isacson
 58. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14079
  Titel - huvudtitel: Göteborgs musei uppkomst och utveckling
  Time:
  1935
  Person:
  Thulin, Otto, 1886-1959
 59. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14080
  Titel - huvudtitel: Livskraftig 70-åring
  Time:
  1931
  Person:
  GP, Thulin, Otto, 1886-1959
 60. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14231
  Titel - huvudtitel: Tal vid öppnandet av Göteborgs museum den 20 december 1861
  Time:
  1861
  Person:
  Fåhraeus, O. I. [biuppslag]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.