logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs museum :: organisation

Object description

Göteborgs museum, beläget i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, utgör grunden till ett antal museer i Göteborg, bland annat dagens Stadsmuseum. Museet invigs 20 december 1861.

Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:573
  Titel - huvudtitel: Ett förhistoriskt dalafynd i Göteborgs museum
  Time:
  1945
  Person:
  Fredsjö, Åke, 1913-1978, Göteborgs museum
 2. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:631
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum : Arkeologiska avdelningen
  Time:
  1942
  Person:
  Göteborgs museum, Niklasson, Nils, 1890-1966
 3. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:632
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum : Arkeologiska avdelningen
  Time:
  1943
  Person:
  Göteborgs museum, Niklasson, Nils, 1890-1966
 4. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:1408
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1919-1924
  Person:
  Göteborgs museum, Lagerberg, Carl, 1859-1922, Romdahl, Axel L., 1880-1951
 5. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:84425
  Sakord: bok, böcker, handskrift
  Person:
  Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899, Göteborgs museum
 6. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:84426
  Sakord: bok, böcker, handskrift
  Person:
  Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899, Göteborgs museum
 7. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:84427
  Sakord: bok, böcker, handskrift
  Person:
  Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899, Göteborgs museum
 8. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:8558
  Titel - huvudtitel: Historiska avdelningen, Göteborgs museum
  Time:
  1931
  Person:
  Göteborgs museum, Kjellberg, Sven T., 1892-1978, Kjellberg, Sven T., 1892-1978 [biuppslag]
 9. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12927
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1963
  Person:
  Göteborgs museum
 10. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12928
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1963
  Person:
  Göteborgs museum
 11. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12930
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1962
  Person:
  Göteborgs museum
 12. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12932
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1961
  Person:
  Göteborgs museum
 13. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12934
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1960
  Person:
  Göteborgs museum
 14. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12937
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1959
  Person:
  Göteborgs museum
 15. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12939
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1958
  Person:
  Göteborgs museum
 16. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12940
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1957
  Person:
  Göteborgs museum
 17. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12941
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1957
  Person:
  Göteborgs museum
 18. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12942
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1956
  Person:
  Göteborgs museum
 19. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12943
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1956
  Person:
  Göteborgs museum
 20. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12945
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1955
  Person:
  Göteborgs museum
 21. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12946
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1954
  Person:
  Göteborgs museum
 22. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12947
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1954
  Person:
  Göteborgs museum
 23. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12949
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1953
  Person:
  Göteborgs museum
 24. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12951
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1952
  Person:
  Göteborgs museum
 25. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12954
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1967
  Person:
  Göteborgs museum
 26. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12955
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1966
  Person:
  Göteborgs museum
 27. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12956
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1965
  Person:
  Göteborgs museum
 28. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12957
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1964
  Person:
  Göteborgs museum
 29. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12961
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1910-1913
  Person:
  Göteborgs museum, Lagerberg, Carl, 1859-1922, Romdahl, Axel L., 1880-1951 [biuppslag]
 30. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12965
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1926-29
  Person:
  Göteborgs museum
 31. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12968
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1934-36
  Person:
  Ganz, Paul (MM) [biuppslag], Göteborgs museum, Jägerskiöld, L. A. [biuppslag], Kjellberg, Sven T., 1892-1978 [biuppslag], Nordenfalk, Carl, 1907-1992 (MM) [biuppslag], Romdahl, Axel L., 1880-1951 [biuppslag]
 32. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12970
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1940-42
  Person:
  Göteborgs museum, Jägerskiöld, L. A. [biuppslag], Rasmusson, Nils Ludvig, 1904-1973 [biuppslag]
 33. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12971
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1943-44
  Person:
  Carlsson, J. G. [biuppslag], Göteborgs museum, Jägerskiöld, L. A. [biuppslag], Nybelin, Orvar [biuppslag], Romdahl, Axel L., 1880-1951 [biuppslag], Swärd, Sune (MM) [biuppslag], Thulin, Otto, 1886-1959, Ugglas, Carl R. af, 1884-1946 [biuppslag]
 34. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12972
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1945-46
  Person:
  Bæckström, Arvid, 1881-1964 [biuppslag], Fredsjö, Åke, 1913-1978 [biuppslag], Göteborgs museum, Jägerskiöld, L. A. [biuppslag], Niklasson, Nils, 1890-1966 [biuppslag], Nybelin, Orvar [biuppslag], Svärd, Sune (MM) [biuppslag]
 35. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12973
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1947-48
  Person:
  Axel-Nilsson, Göran, 1907-1999 [biuppslag], Fontaine, Viking [biuppslag], Göteborgs museum, Isberg, Orvar [biuppslag], Niklasson, Nils, 1890-1966 [biuppslag], Roth, Stig, 1900-1972 [biuppslag], Wassén, S. Henry [biuppslag]
 36. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12974
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1949-1950
  Person:
  Fontaine, Viking, Fredsjö, Åke, 1913-1978, Göteborgs museum, Izikowitz, Karl Gustav, Lepiksaar, Johannes, 1907-2005, Lohmander, Hans, Niklasson, Nils, 1890-1966, Nybelin, Orvar, Olsson, Alfa, Roth, Stig, 1900-1972, Ryndel, Nils (MM), Thulin, Otto, 1886-1959, Wassén, Henry, Westholm, Alfred, 1904-1996, Wideen, Harald, 1912-2001
 37. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12981
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum hundra år 1861-1961-2061
  Time:
  1961
  Person:
  Göteborgs museum, Moberg, Carl-Axel, 1915-1987 [biuppslag]
 38. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12989
  Titel - huvudtitel: Tal vid Göteborgs musei 75-årsjubileum
  Time:
  1937
  Person:
  Göteborgs museum, Romdahl, Axel L., 1880-1951 [huvuduppslag]
 39. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12990
  Titel - huvudtitel: Göteborgs musei 75-års jubileum
  Time:
  1937
  Person:
  Göteborgs museum
 40. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12997
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1907-1916
  Person:
  Göteborgs museum, Lagerberg, Carl, 1859-1922, Romdahl, Axel L., 1880-1951 [biuppslag]
 41. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12999
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1917-1924
  Person:
  Göteborgs museum, Lagerberg, Carl, 1859-1922, Romdahl, Axel L., 1880-1951 [biuppslag]
 42. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13002
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1925-32
  Person:
  Göteborgs museum, Jägerskiöld, L. A. [biuppslag], Kjellberg, Sven T., 1892-1978 [biuppslag], Romdahl, Axel L., 1880-1951 [biuppslag], Ugglas, Carl R. af, 1884-1946 [biuppslag]
 43. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13003
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1933-37
  Person:
  Ganz, Paul (MM) [biuppslag], Göteborgs museum, Johannessen, Fr. [biuppslag], Jägerskiöld, L. A. [biuppslag], Kjellberg, Sven T., 1892-1978 [biuppslag], Lenk, Torsten, 1890-1957 [biuppslag], Lundberg, Gunnar W., 1903-1986 [biuppslag], Niklasson, Nils, 1890-1966 [biuppslag], Nordenfalk, Carl, 1907-1992 (MM) [biuppslag], Person, Erik, Romdahl, Axel L., 1880-1951 [biuppslag], Ugglas, Carl R. af, 1884-1946 [biuppslag]
 44. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13006
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1938-41
  Person:
  Clemensson, Gustaf [biuppslag], Göteborgs museum, Hasslöf, Olof, 1901-1994 [biuppslag], Jägerskiöld, L. A. [biuppslag], Nordenfalk, Carl, 1907-1992 (MM) [biuppslag], Romdahl, Axel L., 1880-1951 [biuppslag]
 45. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13007
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1942-45
  Person:
  Carlsson, J. G. [biuppslag], Fredsjö, Åke, 1913-1978 [biuppslag], Göteborgs museum, Jägerskiöld, L. A. [biuppslag], Nybelin, Orvar [biuppslag], Rasmusson, Nils Ludvig, 1904-1973 [biuppslag], Romdahl, Axel L., 1880-1951 [biuppslag], Swärd, Sune (MM) [biuppslag], Thulin, Otto, 1886-1959, Ugglas, Carl R. af, 1884-1946 [biuppslag]
 46. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13008
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1948
  Person:
  Axel-Nilsson, Göran, 1907-1999 [biuppslag], Fontaine, Viking [biuppslag], Göteborgs museum, Isberg, Orvar [biuppslag], Roth, Stig, 1900-1972 [biuppslag], Wassén, S. Henry [biuppslag]
 47. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13170
  Titel - huvudtitel: Historiska avdelningen Göteborgs museum
  Time:
  1931
  Person:
  Göteborgs museum, Thulin, Otto, 1886-1959
 48. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13415
  Titel - huvudtitel: Göteborgs konstmuseum
  Time:
  1927
  Person:
  Göteborgs museum, Roth, Stig, 1900-1972
 49. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14069
  Titel - huvudtitel: Ett 1600-talsbroderi och dess förlaga
  Time:
  1961
  Person:
  Göteborgs museum, Sylvan Larsson, Gunnel, 1920-1984 [huvuduppslag]
 50. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14071
  Titel - huvudtitel: Kronhuset i Göteborg
  Time:
  tr. 1952
  Person:
  Göteborgs museum, Stendahl, Göran (MM) [huvuduppslag]
 51. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14075
  Titel - huvudtitel: Ostindiskt vapenporslin
  Time:
  1950
  Person:
  Göteborgs museum, Roth, Stig, 1900-1972
 52. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14117
  Titel - huvudtitel: "Angående den af Götheborgs stad slagne medaille öfver des räddning från fientligt anfall åhr 1788"
  Time:
  tr. 1950
  Person:
  Göteborgs museum, Wideen, Harald, 1912-2001 [huvuduppslag]
 53. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14169
  Titel - huvudtitel: Urkunder kring Carl X Gustafs död och utfärd från Göteborg
  Time:
  tr. 1952
  Person:
  Göteborgs museum, Wallin, Sigurd, 1882-1968 [huvuduppslag]
 54. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14196
  Titel - huvudtitel: Några sengotiska nattvardskalkar i västsverige
  Time:
  tr. 1937
  Person:
  Göteborgs museum, Ugglas, Carl R. af, 1884-1946 [huvuduppslag]
 55. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14197
  Titel - huvudtitel: "Den italienske professorn"
  Time:
  [1926]
  Person:
  Göteborgs museum, Ugglas, Carl R. af, 1884-1946 [huvuduppslag]
 56. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14199
  Titel - huvudtitel: Engelskt i västsvenskt 1200-tals kultur
  Time:
  1943
  Person:
  Göteborgs museum, Ugglas, Carl R. af, 1884-1946 [huvuduppslag]
 57. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14201
  Titel - huvudtitel: Gamla realare
  Time:
  1943
  Person:
  Göteborgs museum, Thulin, Otto, 1886-1959 [huvuduppslag]
 58. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14202
  Titel - huvudtitel: Göteborgs första fotografer
  Time:
  tr. 1950
  Person:
  Göteborgs museum, Thulin, Otto, 1886-1959 [huvuduppslag]
 59. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14220
  Titel - huvudtitel: Stolstudier i Göteborgs museum
  Time:
  [1909?]
  Person:
  Göteborgs museum, Lagerberg, Carl, 1859-1922 [huvuduppslag]
 60. Thumbnail
  Bibliotek: MM:14228
  Titel - huvudtitel: Överflödsordningar och modedräkt
  Time:
  tr. 1961
  Person:
  Göteborgs museum, Hazelius-Berg, Gunnel [huvuduppslag]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.