logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs museum :: organisation

Object description

Göteborgs museum, beläget i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12, utgör grunden till ett antal museer i Göteborg, bland annat dagens Stadsmuseum. Museet invigs 20 december 1861.

Museet har precis som dagens Stadsmuseum i uppgift att visa upp staden och dess historia. Samlingarna innehåller både gamla och nya föremål; här fanns bl a en konstavdelning, en naturhistorisk avdelning, en historisk och arkeologisk avdelning och ett antal utställningar med dagsaktuella föremål. De senare skulle visa nya och bra lösningar för skolan, lantbruket och industrin - ungefär som en mässhall.

1870- och 1880-talen

Samlingarnas bredd och snabba tillväxt, bland annat till följd av generösa gåvor, innebar att det tidigt blev mycket trångbott. Lokalerna i Ostindiska huset delades också med ett antal andra verksamheter: Telegrafverket hade lokaler här, liksom Göteborgs musei rit- och målarskola. I översta våningen låg en fotoateljé; östra flygelns tredje och fjärde våningar huserade spannmålsmagasin. De senare kunde museet flytta in i 1873 efter att våningarna renoverats, men platsbristen kvarstod. Del i detta var förstås att all verksamhet - utställningar, bibliotek arkiv och magasin - låg under samma tak. Somliga föremål tog större plats än andra: den malmska blåvalen som nu finns på Naturhistoriska museet tog upp större delen av den sal den var utställd i.

1890-talet

Under 1890-talet kan museet slutligen ta över hela Ostindiska huset. En ny flygel uppfördes också istället för de baracker som låg i den norra änden av huset, kallad Wilsonflygeln efter John West Wilson som låtit donera en stor summa pengar till bygget. Museets bibliotek slogs ihop 1890 ihop med den samma år bildade Göteborgs högskolas bibliotek, det låg kvar i Ostindiska huset fram till 1895. Då hade de moderna, mässliknande utställningarna redan lagts ner. Biblioteket döptes om till Göteborgs stadsbibliotek och kunde år 1900 flytta in i för ändamålet byggda lokaler på Hagaplan, dagens Kurs- och tidningsbiblioteks byggnad. Även museets arkiv överfördes hit under namnet Göteborgs stadsarkiv, föregångaren till dagens Region- och stadsarkiv.

1920-talet

Göteborgs 300-årsjubileum firande ledde till ett antal inventeringar, insamlingar och publikationer om staden. Resultatet var också ett antal föremålssamlingar som skulle tas om hand. Två nya museibyggnader invigdes: Naturhistoriska (1923) och Konstmuseet (1925).

1946

Den naturhistoriska avdelningen blev ett fristående museum i samband med flytten till nya lokaler. Konstsamlingen däremot förblev en del i Göteborgs museum fram till 1946, när Göteborgs museum delas upp i 4 självständiga museer: Göteborgs konstmuseum, historiska museum, arkeologiska museum och etnografiska museum. De tre senare låg kvar i Ostindiska huset.

1993

Den 1 juli 1993 slås de arkeologiska och historiska museerna, liksom Göteborgs militärhistoriska museum, Göteborgs industrimuseum och Göteborgs skolmuseum ihop och bildar Göteborgs Stadsmuseum. 1995 tillkommer även Teaterhistoriska museet.

1994-1996

Ostindiska huset töms medan det byggs om för Stadsmuseets behov. Etnografiska museet magasineras för att med tiden återuppstå som Världskulturmuseet. I juni 1996 invigs Göteborgs Stadsmuseum.

/ Pernilla Karlsson

 1. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:1869
  Titel - huvudtitel: Kring Göteborgs museum
  Time:
  1996
  Person:
  Elfving, Folke, 1903-1995, Tre Böcker
 2. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:8558
  Titel - huvudtitel: Historiska avdelningen, Göteborgs museum
  Time:
  1931
  Person:
  Göteborgs museum, Kjellberg, Sven T., 1892-1978, Kjellberg, Sven T., 1892-1978 [biuppslag]
 3. Thumbnail
  Bibliotek: MM:10324
  Titel - huvudtitel: Anders Nilssons efterlämnade samlingar
  Time:
  1906
  Person:
  Lagerberg, Carl, 1859-1922
 4. Thumbnail
  Bibliotek: MM:10453
  Titel - huvudtitel: Kommunal kulturminnesvård- och naturvård
  Time:
  [1972]
  Person:
  Andersson, Hans, arkeolog
 5. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12925
  Titel - huvudtitel: Museums in Gothenburg
  Time:
  1947
  Person:
  Rundqvists boktryckeri
 6. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12978
  Titel - huvudtitel: Museums in Gothenburg
  Time:
  1956
  Person:
  Rundqvists boktryckeri
 7. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12979
  Titel - huvudtitel: Museums in Gothenburg
  Time:
  1951
  Person:
  Rundqvists boktryckeri
 8. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12981
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum hundra år 1861-1961-2061
  Time:
  1961
  Person:
  Göteborgs museum, Moberg, Carl-Axel, 1915-1987 [biuppslag]
 9. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12989
  Titel - huvudtitel: Tal vid Göteborgs musei 75-årsjubileum
  Time:
  1937
  Person:
  Göteborgs museum, Romdahl, Axel L., 1880-1951 [huvuduppslag]
 10. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12992
  Titel - huvudtitel: Berättelsen om Göteborgs museum
  Time:
  1961
  Person:
  Elfving, Folke, 1903-1995 [huvuduppslag]
 11. Thumbnail
  Bibliotek: MM:12993
  Titel - huvudtitel: Föregångarna till Göteborgs museum
  Time:
  1961
  Person:
  Elfving, Folke, 1903-1995 [huvuduppslag]
 12. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13008
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum - årstryck
  Time:
  1948
  Person:
  Axel-Nilsson, Göran, 1907-1999 [biuppslag], Fontaine, Viking [biuppslag], Göteborgs museum, Isberg, Orvar [biuppslag], Roth, Stig, 1900-1972 [biuppslag], Wassén, S. Henry [biuppslag]
 13. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13010
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum 1861-1911
  Time:
  1911
  Person:
  Lagerberg, Carl, 1859-1922
 14. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13015
  Titel - huvudtitel: Reserapport
  Time:
  1992
  Person:
  Göteborgs museer
 15. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13116
  Titel - huvudtitel: Förteckning öfver Göteborgs musei arkeologiska och etnografiska samlingar
  Time:
  1867
  Person:
  Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899 [biuppslag], Handelstidningen
 16. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13124
  Titel - huvudtitel: Göteborgs Musei Biblioteks-katalog
  Time:
  1889
  Person:
  Björck, A. W., 1812-1885 [biuppslag], Warburg, Karl, 1852-1918
 17. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13125
  Titel - huvudtitel: Göteborgs Musei Biblioteks-katalog
  Time:
  1880
  Person:
  Rundberg, Ax. R. (MM) [biuppslag], Warburg, Karl, 1852-1918
 18. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13126
  Titel - huvudtitel: Göteborgs Musei Biblioteks-katalog
  Time:
  1883
 19. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13127
  Titel - huvudtitel: Göteborgs Musei Biblioteks-katalog
  Time:
  1883
  Person:
  Warburg, Karl, 1852-1918
 20. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13128
  Titel - huvudtitel: Göteborgs Musei Biblioteks-katalog
  Time:
  1882
  Person:
  Warburg, Karl, 1852-1918
 21. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13129
  Titel - huvudtitel: Göteborgs Musei Biblioteks-katalog
  Time:
  1881
  Person:
  Rundberg, Axel (MM) [biuppslag], Warburg, Karl, 1852-1918
 22. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13131
  Titel - huvudtitel: Historiska avdelningen, Göteborgs museum
  Time:
  1937
  Person:
  Hasslöf, Olof, 1901-1994 [biuppslag]
 23. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13142
  Titel - huvudtitel: Instruktion för Intendentsrådet
  Time:
  1906
  Person:
  Wald. Zachrissons boktryckeri
 24. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13144
  Titel - huvudtitel: Instruktioner för Göteborgs musei tjenstemän och nämnder samt ordningsregler
  Time:
  1982
  Person:
  Bonniers
 25. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13145
  Titel - huvudtitel: Instruktioner för Göteborgs musei tjenstemän och nämnder samt ordningsregler
  Time:
  1888
  Person:
  Göteborgs Handelstidning
 26. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13147
  Titel - huvudtitel: Instruktion för Göteborgs musei Konstnämnd
  Time:
  1904
  Person:
  Wald. Zachrissons boktryckeri
 27. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13148
  Titel - huvudtitel: Skråväsendet
  Time:
  1946
  Person:
  Göteborgs Historiska Museum, Ygge, Birger 1896-1994 (MM) [biuppslag]
 28. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13166
  Titel - huvudtitel: Silver
  Time:
  1968
  Person:
  Eliasson, Wilgot [biuppslag], Mannerstedt, Henry [biuppslag]
 29. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13167
  Titel - huvudtitel: Göteborgs historiska museum
  Time:
  1969
 30. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13170
  Titel - huvudtitel: Historiska avdelningen Göteborgs museum
  Time:
  1931
  Person:
  Göteborgs museum, Thulin, Otto, 1886-1959
 31. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13176
  Titel - huvudtitel: Göteborgs musei rustkammare
  Time:
  1893
  Person:
  Lagerberg, Carl, 1859-1922
 32. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13178
  Titel - huvudtitel: Historiska avdelningen, Göteborgs museum
  Time:
  tr. 1931
  Person:
  Hasslöf, Olof, 1901-1994 [biuppslag]
 33. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13179
  Titel - huvudtitel: Förteckning öfver Göteborgs musei historiska samlingar
  Time:
  1870
  Person:
  Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899 [biuppslag], Göteborgs Handelstidning
 34. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13180, MM:13186
  Titel - huvudtitel: Göteborgs historiska museum
  Person:
  Bergander, Bengt, Elanders
 35. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13182
  Titel - huvudtitel: Vägledning för besökande i Göteborgs musei historiska afdelning och myntkabinett
  Time:
  1906, 1907
  Person:
  Bonniers, Lagerberg, Carl, 1859-1922
 36. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13189
  Titel - huvudtitel: Högre ståndssamlingarnas uppställning inom Göteborgs musei historiska avdelning
  Time:
  1921
  Person:
  Göteborgs Litografiska AB, Lagerberg, Carl, 1859-1922
 37. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13192
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum, historiska avdelningen
 38. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13193
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum, historiska avdelningen
 39. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13195
  Titel - huvudtitel: Historiska museet
  Person:
  Roth, Stig, 1900-1972 [biuppslag]
 40. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13197
  Titel - huvudtitel: Historiska museet
  Person:
  Roth, Stig, 1900-1972 [biuppslag]
 41. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13233
  Titel - huvudtitel: Museilektioner för skolbarn
  Time:
  tr. 1950
  Person:
  Rundqvists boktryckeri
 42. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13317
  Titel - huvudtitel: Göteborgs skolförenings museikommitté
  Time:
  1938-39
  Person:
  Göteborgs skolförening
 43. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13320
  Titel - huvudtitel: Göteborgs skolförenings museikommitté
  Time:
  1950
  Person:
  Bergendahls boktryckeri, Josef
 44. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13322
  Titel - huvudtitel: Göteborgs skolförenings museikommitté
  Person:
  utg. (MM)
 45. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13331
  Titel - huvudtitel: Planer öfver Göteborgs museum
 46. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13333
  Titel - huvudtitel: Planer över Göteborgs museum
  Time:
  [1935?]
 47. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13335
  Titel - huvudtitel: Planer över Göteborgs museum
 48. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13354
  Titel - huvudtitel: Folklig konst Litauen
  Time:
  1931
  Person:
  Isacson
 49. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13377
  Titel - huvudtitel: Werner Lundqvists samling i Göteborgs museum
  Time:
  1920
  Person:
  Idun (MM), Romdahl, Axel L., 1880-1951 [biuppslag]
 50. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13395
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1893
  Person:
  Göteborgs Handelstidning
 51. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13398
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1894
  Person:
  Lindgren & Söner
 52. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13399
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1917
  Person:
  Isacson
 53. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13400
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1892
  Person:
  Göteborgs Handelstidning
 54. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13401
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1881
 55. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13402
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1896
  Person:
  Lindgren & Söner
 56. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13403
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1896
  Person:
  Wald. Zachrissons boktryckeri
 57. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:13404
  Titel - huvudtitel: Göteborgs museum
  Time:
  1885
 58. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13405
  Titel - huvudtitel: Katalog öfver Göteborgs musei samlingar af Målningar och skulpturarbeten
  Time:
  1902
  Person:
  Bonniers
 59. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13407
  Titel - huvudtitel: Vägledning för besökande i Göteborgs musei konstafdelning
  Time:
  1891
  Person:
  Lagerberg, Carl, 1859-1922
 60. Thumbnail
  Bibliotek: MM:13409
  Titel - huvudtitel: Vägledning för besökande i Göteborgs musei konstafdelning
  Time:
  1891
  Person:
  Lagerberg, Carl, 1859-1922

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.